Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > O městě > Z historie města

 

Historie

 

 
 
Vodňany
kostel

V polovině cesty ze Strakonic do Českých Budějovic projíždíte krajinou otevřenou jako dlaň, ohraničenou na jihu vrcholky Šumavy a protkanou stříbrnými hladinami rybníků s alejemi mohutných dubů na jejich hrázích a podél cest. Již z dálky Vás vítají věží svého kostela Vodňany, město vodami obklopené a s vodou spojené.

Mezi močály, potoky a lučinami, do nichž se rozlévá řeka Blanice, se usadili první osadníci při obchodní cestě z Prachatic na Prahu. Slovanská osada se postupně přeměnila v tržní a vzniklo město, jehož typický kolonizační půdorys s pravidelnou sítí ulic a velkým čtvercovým náměstím svědčí o jeho vzniku za vlády Přemysla Otakara II. Nejdůležitější privilegia udělil městu Jan Lucemburský roku 1336. Již v roce 1400 jsou Vodňany počítány mezi města královská a spolu s Budějovicemi a Pískem tvořily oporu královské moci na jihu země. O dvacet let později, po dobytí města vojskem Jana Žižky z Trocnova, se Vodňany připojily k husitům a táborskému programu.

hradby

Městskou pokladnu po staletí plnily nejen zisky ze staré obchodní stezky a vybírání cla. Mělo ji plnit i dolování drahých kovů na Vodňanských Svobodných Horách. Z toho však zůstal jen znak města s havířem a doklad o povýšení na královské horní město v roce 1547. Mnohem výnosnějším se ukázalo rybníkářství. Obec již od 2. pol. 15. stol. zakládala rybníky, které jsou dodnes charakteristickým znakem krajiny.

Na počátku třicetileté války jsou Vodňany vypleněny, připraveny o majetek a v roce 1623 zastaveny donu Baltazaru de Marradas, který je brzy prodal Schwarzenberkům. Vyplacením zástavy město 21. srpna 1710 opět získává svobodu. Jeho kronika v tomto století zaznamenává i velké požáry, kterým v letech 1722, 1757 a 1782 podlehlo mnoho domů. Obětí stavebních úprav 1. pol. 19. stol. se stávají městské brány, ale opevnění s vodním příkopem, parkány s čtvercovými baštami z 1. pol. 15. stol. je dochováno dodnes. V severozápadním rohu náměstí stojí nejvýznamnější památka Vodňan, děkanský kostel Narození Panny Marie, o němž písemné zprávy hovoří od roku 1317. Současnou podobu vytvořila důsledná regotizace z let 1894 - 1897. V době těchto úprav byly interiéry a renesanční štíty na západním průčelí vyzdobeny podle návrhů Mikoláše Alše.

Při procházce po náměstí nás zaujme především bývalá lékárna, dům čp.1 s renesanční atikou, v němž žil spisovatel a novinář František Herites. Naší pozornosti jistě neujde krásná budova spořitelny, postavená počátkem 20.století, upravené domy nebo kašna se sochařskou výzdobou z roku 1928 (socha svobody).

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1730 na mostě ze 14. století

V blízkosti špitálního kostela sv. Jana Křtitele, jižně od starého města, je pietně upraven starý hřbitov (dnes park) s hroby významných obyvatel města. Po jeho prohlídce bychom si měli všimnout blízkého pomníku Jana Žižky, který byl u silnice na České Budějovice instalován v roce 1928, a potom zamířit na kamenný mostek přes mlýnský náhon se sochou sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. Stará Rybářská ulice nás dovede zpět na náměstí do budovy městského úřadu s galerií, v níž je pamětní síň Julia Zeyera a Františka Heritese, kartony Mikoláše Alše a velká sbírka obrazů českým malířů tohoto století. V blízké bývalé synagoze je umístěno muzeum s expozicí dějin města.

Staletá rybníkářská tradice zdaleka nepatří minulosti. Na zkušenosti a znalosti vodňanských rybářů navazuje Střední rybářská škola ve Vodňanech, založená v roce 1920. Budova, v níž nyní budoucí technici a odborníci studují, byla postavena severně od města u křižovatky silnic na Strakonice, Budějovice a Písek v letech 1923 - 1924. Město stále přitahovalo rybářské odborníky, a proto byl v roce 1953 zahájen provoz Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického. Jeho soustava parcelových pokusných rybníčků patří k největším v Evropě a pozornosti si zaslouží také odborné výsledky obou institucí, které pracují v České republice jako jediné ve svém oboru.

                                                    

V roce 2009 se Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický stal součástí nově vzniklé Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Fakulta, která má hlavní sídlo ve Vodňanech, je svým zaměřením na rybářství, akvakulturu, ochranu vod a komplexní systémy v současné době unikátní institucí ve střední Evropě. Má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a unikátní rybářskou knihovnu. Nezanedbatelná je rovněž snaha o zvednutí prestiže a povědomí o městu Vodňany v rybářském a vědeckém světě, a to nejen prostřednictvím pořádání konferencí, organizací letních škol, působení zahraničních vyučujících a zapojení se do mezinárodních kooperací, ale i přílivem nových studentů jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Již několik let se v polovině května setkávají ve městě rybářští odborníci z celého světa, aby se zúčastnili tradičních Vodňanských rybářských dnů. Semináře a odborné diskuse jsou doplňovány výstavami, rybářskými trhy nebo tématickými filmovými přehlídkami.

Někdejšímu královskému městu Vodňany dala jménu voda obklopující je ze všech stran a pro své kouzlo jsou ve středověkých latinských textech uváděny jako Aquilea Bohemorum - České Benátky. V naší době očekávají Vodňany všechny, kteří sem přijedou za krásou vodních hladin, za klidem pod staletými duby nebo s touhou poznat lidi, kteří neopakovatelnou atmosféru Vodňan dotvářejí.

Okolím Vodňan

Bavorov - kostel Nanebevzetí Panny Marie, jedna z nejvýznamnějších jihočeských staveb (z let 1370 - 1389), byl přestavěn v roce 1652 a opraven v letech 1905 - 1906 J. Mockerem, v interiéru cenné zařízení. Město samo založeno Bavory ze Strakonic, patrně Bavorem III. (1289 - 1318), který sídlil na nedochovaném hradě na jižním okraji dnešního města.

Helfenburk - zříceniny gotického hradu, postaveného po roce 1355 Petrem, Joštem, Oldřichem a Janem z Rožmberka. Hrad zpustl koncem 16. století.

Chelčice - rodiště a působiště Petra Chelčického. Kostel sv. Martina, původně románský z 1. pol. 13. stol., byl barokně přestavěn a vyzdoben malbami roku 1759.

Libějovice - původně gotická tvrz, přestavěná v 16. století na renesanční zámek Vilémem z Rožmberka. Severně od obce je nový zámek založený v roce 1696 za F. E. Buquoye, dostavěn roku 1754.

Lomec - barokní centrální kostel Jména Panny Marie na vrchu Lomec, postavený v letech 1695 - 1702 (základní kámen položil roku 1692 stavebník F. E. Buquoy). Stavbu řídil Matyáš Tischler. Malby pochází z 18. století.

Skočice - poutní kostel Navštívení Panny Marie, raně barokní, postavený v letech 1677 - 1678 za Polyxeny Ludmily ze Šternberka.

Stožice - rodiště spisovatele Josefa Holečka, na rodném domě čp.7 je pamětní deska od Františka Úprky z roku 1920.

Sudoměř - jihovýchodně od vesnice, na hrázi rybníka Škaredého, je 16 m vysoký žulový pomník Jana Žižky z Trocnova (J. Kodet, 1925), postavený na paměť Žižkova vítězství nad panskou jízdou dne 25. března 1420.

 
Zodpovídá: Milan Kodádek
Vytvořeno / změněno: 30.3.2006 / 20.2.2007
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Město > Historie
Počet návštěv: 21507
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém