Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Veřejná vyhláška - vydání změny č. 4 ÚPnSÚ Vodnany

 

 
 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby ÚP

nám. Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

 

 

čj VaÚP/2884//2010                                                                              Ve Vodňanech   11.03.2010.

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád v platném znění

 

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování,dle § 6 odst.1 písm.a) a c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu s ustanovením § 172 zákona  č. 500/2004 Sb. ( správní řád) v platném znění, že usnesením č.5 zastupitelstva města Vodňany konaného  dne  08.03.2010  bylo vydáno

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA č.4 – územního plánu sídelního útvaru  VODŇANY

 

 

Podle § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění , nabývá opatření obecné povahy – změna č.4 – územního  plánu sídelního útvaru Vodňany účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

 

Veřejná vyhláška s oznámením o vydání změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Vodňany ( opatření obecné povahy) se vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vodňany  a to  po dobu nejméně 15 dnů.

 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat podle § 173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád , v platném znění , opravný prostředek.

Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup (internetové stránky MěÚ Vodňany) – www.vodnany.eu

                                                                                                    

 

Věra Černá

                                                                                 vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                                                                                                  Městský úřad Vodňany

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 9.3.2010 / 11.3.2010 | Úřední deska od-do: 11.3.2010-26.3.2010
 

Počet návštěv: 1961
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém