Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor výstavby a územního plánování > Dokumenty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor výstavby a územního plánování

 

Veřejná vyhláška - OOP změna č. 1 ÚPO Stožice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/2873/2009/

MUVO  4215/2011

 

Vodňany dne 25.5.2011

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

MUVOX003T0EC

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

 VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování ,dle § 6 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že usnesením pod poř.č. 4/2011 bod 3) Zastupitelstva obce Stožice ze dne 16.5.2011 bylo vydáno

 

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY – ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO  PLÁNU  OBCE  STOŽICE

 

Podle § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád , ve znění pozdějších předpisů, nabývá opatření obecné povahy – změna č. 1 územního plánu obce Stožice  účinnosti  15- tým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

Veřejná vyhláška s oznámením o vydání změny č.1 územního plánu obce Stožice  (opatření obecné povahy) se vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vodňany a na Obecním úřadu Stožice, a to na dobu nejméně 15 – ti dnů. 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat podle § 173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád , ve znění pozdějších předpisů opravný prostředek.

Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Vodňany – www.vodnany.eu.

 

 

 

Věra Černá

      vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

Údaje o zveřejnění na úřední desce :

 

Vyvěšeno dne 1. 6. 2011                                                        Sejmuto dne 16. 6. 2011

Podpis a razítko :                                                                              Podpis a razítko :

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 1.6.2011 / 1.6.2011 | Úřední deska od-do: 1.6.2011-16.6.2011
 

Počet návštěv: 1759
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém