Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Veřejná vyhláška OOP - ÚP Pohorovice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/2888/2009/DVO

MUVO  6720/2010

 

Vodňany dne 9.8.2010

 

Vyřizuje:

Aleš Dvořák

 

 

 

Tel.:

383379165

 

 

MUVOX0038M8H

 

e-mail:

dvorak@muvodnany.cz

 
 

Veřejná  vyhláška

 

 

 

            Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování , dle § 6 odst. 1  písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že usnesením č. 1 Zastupitelstva obce Pohorovice ze dne 6. 8. 2010 bylo vydáno

 

 

Opatření  obecné  povahy – územní  plán  Pohorovice

 

 

            Podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Opatření  obecné  povahy – územní  plán  pohorovice účinnosti 15-tým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

 

            Veřejná vyhláška s oznámením o vydání územního  plánu  pohorovice  (opatření  obecné  povahy) se vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vodňany a na Obecním úřadu Pohorovice, a to na dobu nejméně 15-ti dnů.

 

            Proti tomuto  opatření  obecné  povahy nelze podat podle § 173 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb. právní řád, ve znění pozdějších předpisů, opravný prostředek.

 

            Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Vodňany – www.vodnany.eu .

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 11.8.2010 / 11.8.2010 | Úřední deska od-do: 11.8.2010-26.8.2010
 

Počet návštěv: 2426
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém