Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Veřejná vyhláška OOP ÚP Budyně

 

 
 

 

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

nám. Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

 

 

 

Čj.7597/2009                                                                                                                 Ve Vodňanech 24.9.2009

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád v platném znění

 

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování,dle § 6 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu s ustanovením § 172 zákona  č. 500/2004 Sb. ( správní řád) v platném znění, že usnesením zastupitelstva obce Budyně č.1 ze dne 10.7.2009 bylo vydáno

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN BUDYNĚ

 

 

Podle § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění , nabývá opatření obecné povahy – územní plán Budyně účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

 

Veřejná vyhláška s oznámením o vydání územního plánu Budyně ( opatření obecné povahy) se vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vodňany a na Obecním úřadě Budyně a to  po dobu nejméně 15 dnů.

 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat podle § 173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád , v platném znění , opravný prostředek.

Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup (internetové stránky MěÚ Vodňany) – www.vodnany.eu.

 

                                                                                                       Věra Černá

                                                                        Vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                                                                                         Městský úřad Vodňany

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 29.9.2009 / 29.9.2009 | Úřední deska od-do: 29.9.2009-15.10.2009
 

Počet návštěv: 1738
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém