Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Veřejná vyhláška o vydání OOP na vymezení zastavěného území pro místní část města Vodňany-Radčice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/3000/2009/JST

MUVO  1912/2010

 

Vodňany dne 24.2.2010

 

Vyřizuje:

Aleš Dvořák

 

 

 

Tel.:

383379165

 

 

MUVOX002VBVL

 

e-mail:

dvorak@muvodnany.cz

 veřejná   vyhláška

dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších přepisů

 

 

            Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. d) a § 60 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, že usnesením č. 2213 rady města Vodňany, konané dne 15. 2. 2010,  bylo vydáno 

 

 

 opatření  obecné  povahy na  vymezení  zastavěného  území  pro  místní  část  města  Vodňany - Radčice

 

 

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy na vymezení zastavěného území pro místní část města Vodňany, které se nachází v kat. úz. Radčice u Vodňan (rekreační oblast nad rybníkem Velká Okrouhlice), účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

 

            Veřejná vyhláška s oznámením o vydání opatření obecné povahy na vymezení zastavěného území pro místní část města Vodňany - Radčice se vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vodňany, a to po dobu nejméně patnácti dnů. Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, a to na internetových stránkách www.vodnany.eu .

           

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat podle § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek.

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

Údaje o zveřejnění na úřední desce

 

Vyvěšeno dne 24. 2. 2010                                                       Sejmuto dne 

 

Podpis                                                                                      Podpis

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 24.2.2010 / 24.2.2010 | Úřední deska od-do: 24.2.2010-12.3.2010
 

Počet návštěv: 1738
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém