Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Územní plán Měkynec

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/267/2011/JST

MUVO  2926/2011

 

Vodňany dne 11.4.2011

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

*MUVOX003PF54*

MUVOX003PF54

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

  

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

 

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování , dle § 6 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) ,ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že usnesením č. 7  Zastupitelstva obce Měkynec ze dne 6.4.2011 bylo vydáno

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ÚZEMNÍ  PLÁN  MĚKYNEC

 

           

            Podle § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabývá opatření obecné povahy – územní plán Měkynec účinnosti  15-tým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

 

            Veřejná vyhláška s oznámením o vydání územního plánu Měkynec ( opatření obecné povahy) se vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vodňany a na Obecním úřadu Měkynec , a to na dobu nejméně 15 – ti dnů.

 

            Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat podle § 173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opravný prostředek. 

 

            Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Vodňany -  www.vodňany.eu.

 

 

Věra Černá

   vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Údaje o zveřejnění na úřední desce:

 

Vyvěšeno dne ………….2011                                                             Sejmuto dne ……….2011

 

Podpis a razítko:                                                                                  Podpis a razítko :

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 13.4.2011 / 13.4.2011 | Úřední deska od-do: 13.4.2011-30.4.2011
 

Počet návštěv: 2889
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém