Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č.7 04.04.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 04.04.2011 od 15:30 hodin 

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

 

Usnesení č. 207: RM po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh smírného řešení sporu mezi žalobcem panem Bc. Jaroslavem Bergem a žalovaným Městem Vodňany.

 

Usnesení č. 208: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v č.p. 824 v ulici Budějovická, Vodňany uzavřené s Annou Bílkovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.4.2011 na dobu určitou do 30.6.2011 s podmínkou, že do 30.6.2011, kromě běžného nájemného, nájemce uhradí i nájemné, kde je v prodlení s jeho platbou. Pokud tak nájemce neučiní bude jí dána výpověď z nájmu.

 

Usnesení č. 209: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v č.p. 162 v ulici Staropoštovská, Vodňany uzavřené s Jiřinou Želízkovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.4.2011 na dobu určitou do 31.3.2012.

 

Usnesení č. 210: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v č.p. 824 v ulici Budějovická, Vodňany uzavřené s Olgou Novou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.4.2011 na dobu určitou do 31.3.2012.

 

Usnesení č. 211: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v č.p. 162 v ulici Staropoštovská, Vodňany uzavřené s Ivanou Komárkovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.4.2011 na dobu určitou do 30.9.2011.

 

Usnesení č. 212: RM  schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v č.p. 1193 na sídlišti Škorna, Vodňany uzavřené s Františkem Chalupeckým a Petrou Chalupeckou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.4.2011 na dobu určitou do 31.3.2012.

 

Usnesení č. 213: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v č.p. 342 v ulici Kampanova, Vodňany uzavřené s Ludmilou Kocumovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.4.2011 na dobu určitou do 30.9.2011.

 

Usnesení č. 214: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v č.p. 417 v ulici Stožická, Vodňany uzavřené s Miroslavou Krčmářovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.4.2011 na dobu určitou do 31.3.2012.

 

Usnesení č. 215: RM  revokuje usnesení rady města č. 1806 ze dne 22.6.2009 týkající se pronájmu nebytového prostoru v Radčicích Martinu Kreuzovi, Tyršova 541, Vodňany.

 

Usnesení č. 216: RM  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v č.p. 32 v Radčicích s Martinem Kreuzem, Tyršova 541, Vodňany v předloženém znění.

 

Usnesení č. 217: RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu v  č.p. 153 v ulici Majerova ve Vodňanech s MATANA a.s., Malá Štupartská 1, Praha 1, IČ: 41691211 za podmínek shodných jako jsou v současnosti u ostatních bytů v tomto č.p. a pověřuje starostu města jejím podpisem. Byt si město pronajme od 1.5.2011.

 

Usnesení č. 218: RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 19 v č.p. 32 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech s nájemcem Jarmilou Švecovou a pověřuje starostu města jejím podpisem. Nájem skončil 31.3.2011.

 

Usnesení č. 219: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt třídy B č.13 v domě č.p. 1197 na sídlišti Škorna ve Vodňanech  pro nájemce Lubomíra Winklera, dosud trvale bytem náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou a pověřuje starostu města podpisem smluv. Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 15.4.2011 do 31.3.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 220: RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt třídy B č.5 v domě č.p. 824 v ulici Budějovická ve Vodňanech  pro nájemce Zuzanu Trávníčkovou, dosud trvale bytem Krašlovice 32 a pověřuje starostu města podpisem smluv. Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 15.4.2011 do 31.3.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 221: RM schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů mezi městem Vodňany a obcí Drahonice za žáky plnící si povinnou školní docházku v základních školách zřizovaných městem Vodňany a mající místo trvalého pobytu v obci Drahonice (části obce Drahonice a Albrechtice) a pověřuje starostu města podpisem  dohody.

 

Usnesení č. 222: RM schvaluje Dohodu o příspěvku na provozní výdaje Mateřské školy v Drahonicích mezi obcí Drahonice a městem Vodňany za děti navštěvující Mateřskou školu Drahonice a mající místo trvalého pobytu Vodňany a pověřuje starostu města podpisem  dohody.

 

Usnesení č. 223: RM v návaznosti na vyhlášku o pořádání veřejných produkcí schvaluje pořádání veřejné produkce  na sportovním areálu Blanice ve Vodňanech dne 11.6.2011 od  8.00 hod. do  24.00 hod a 12.6.2011  od 0.00 hod. do 2.00 hod.

 

Usnesení č. 224: RM schvaluje smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem mezi městem Vodňany a Buffeteria, s.r.o., sídlo Elektrárenská 351, 38901 Vodňany, IČ: 28134397 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 225: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí přístupu do geografického informačního systému pro evidenci využití zemědělské půdy „LPIS“a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 226: RM jmenuje výběrovou komisi pro výběr zájemce o koupi sítě MISPO ve složení:

předseda:         paní Gabriela Fošumová

členové:            pan Ing.Miroslav Ině

paní Ing.Naděžda Richterová

pan Ing. Michal Madar

pan  Vladislav Filip

pan Vlastimil Vávra

pan Karel Burda

náhradník:         pan Karel Kotrc

 

Usnesení č. 227:RM schvaluje Objednávku inzerce města Vodňany v tištěné a internetové verzi adresáře cestovního ruchu Relax 2012.

 

Usnesení č. 228: RM schvaluje zadávací podmínky na zpracování Pasportu veřejné zeleně pro správní území města Vodňany.

 

Usnesení č. 229: RM schvaluje Pravidla pro pronájem nebytových prostor v majetku města Vodňany.

 

Usnesení č. 230: RM schvaluje nový platový výměr JUDr. MUDr. Marcele Kellnerové, ředitelce Centra sociální pomoci Vodňany  po úpravě s účinností od 1.1.2011.

 

Usnesení č. 231: RM schvaluje Smlouvu o poskytování právní pomoci s JUDr. Janem Marečkem, advokátem, se sídlem Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2, IČ: 12636789 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 232: RM schvaluje vyhlášení výtvarné a literární soutěže ,,Vodňany – Stavíme na sobě“.

 

Usnesení č. 233: RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Vodňany a RAIN.cz, s.r.o., se sídlem Dobročovická 4, 100 00 Praha 10, IČ: 28921313, při realizaci Jihočeské výstavy Hry a Hlavolamy v termínu 20. – 21.5.2011 v rámci pořádání Vodňanských rybářských dnů.

 

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 12.4.2011 / 12.4.2011
 

Počet návštěv: 1295
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém