Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č.21 21.11.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 21.11.2011 od 15:30 hodin

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

Usnesení č. 603: RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z programu prevence kriminality pro Základní školu Bavorovská ve  Vodňanech, ve výši  8.000,- Kč.

 

Usnesení č. 604:  RM schvaluje v předloženém znění Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování zvláštního příplatku a osobního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje město Vodňany, s účinností od 1. 12. 2011.

 

Usnesení č. 605: RM schvaluje v předloženém znění mimořádné odměny pro ředitele středních škol, základních škol a mateřské školy, zřizovaných městem Vodňany za  2. pololetí roku 2011.

 

Usnesení č. 606: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkové parcely p. č. 636/8 o výměře cca 250 m2 v  k. ú. Vodňany panu Zdeňku Čtvrtníkovi, Dr. Hajného 464, 389 01 Vodňany za kupní cenu  400,-Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.

 

Usnesení č. 607: RM schvaluje zveřejnit záměr  města Vodňany  v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronajmout  část  pozemkové parcely p. č. 392  o výměře cca 60 m2 v k. ú. Vodňany.

 

Usnesení č. 608: RM schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele p. č. 1788/17 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: ,,Příp.STL Vodňany P1788/1, 1788/17; V.14.PF-4111-4106-019/1“ na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 1400,- Kč + DPH.

 

Usnesení č. 609: RM schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele p. č. 1788/9 v  k.ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností  E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591  a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: ,,Příp.STL Vodňany P1788/1, 1788/9;  V.14.PF-4111-4106-026/1“ na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 1300,- Kč + DPH.

 

Usnesení č. 610: RM schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele p. č.1788/17 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591  a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: ,,Příp.STL Vodňany P1788/1, 1788/17; V.14.PF-4111-4106-027/1“ na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 1600,- Kč + DPH.

 

Usnesení č. 611: RM schvaluje předložený  návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele p. č. 1788/17 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591  a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: ,,Příp.STL Vodňany P1788/17;  V.14.PF-4111-4106-034/1 “ na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 1400,- Kč + DPH.

 

Usnesení č. 612: RM schvaluje předložený  návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele p. č.1788/17 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: ,,Příp.STL Vodňany P1788/17;  V.14.PF-4111-4106-035 “ na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 1600,- Kč + DPH.

 

Usnesení č. 613: RM schvaluje předložený  návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele p. č. 1788/17 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: ,,Příp.STL Vodňany P1788/17;  V.14.PF-4111-4106-044“ na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 900,- Kč + DPH.

 

Usnesení č. 614: RM  schvaluje  předložený  návrh na uzavření smlouvy o  zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele p. č. 1788/17 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591  a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: ,,Příp.STL Vodňany P1788/17;  V.14.PF-4111-4106-047 “ na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 1000,- Kč + DPH.

 

Usnesení č. 615: RM schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele p.č.1788/9 v  k.ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností  E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: ,,Příp.STL Vodňany P1788/9;  V.14.PF-4111-4106-119“ na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 600,- Kč +DPH.

 

Usnesení č. 616: RM schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele p. č. 1126/3 v k .ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591  a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: ,,Příp.STL Vodňany P1126/3;  V.14.PF-4111-4106-348“ na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 1400,- Kč +DPH.

 

Usnesení č. 617: RM bere na vědomí Osvědčení o přechodu nájmu bytu č. 4 v domě čp. 510 v ulici Kampanova ve Vodňanech ze společného nájmu manželů Michala Plachty a Olgy Plachtové na Olgu Plachtovou.

 

Usnesení č. 618: RM schvaluje v předloženém znění prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v ul. Kodádkova 845 ve Vodňanech uzavřené s Janou Preislerovou a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Doba nájmu se prodlužuje od 1.11.2011 do 31.10.2012.

 

Usnesení č. 619: RM schvaluje v předloženém znění dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ul. Kodádkova 508 ve Vodňanech uzavřené s Jitkou Novákovou a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí k 30.11.2011.

 

Usnesení č. 620: RM schvaluje změnu účelu použití finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč, schváleného TJ Sokol Pražák usnesením RM č. 168, bod 3, dne 28.02.2011 na účast v Evropském poháru družstev mužů v metané, a to na účast v Evropském poháru družstev žen v metané. Zároveň pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě č. SKZ67/2011.

 
Zodpovídá: Vlastimil Šašek
Vytvořeno / změněno: 1.12.2011 / 1.12.2011
 

Počet návštěv: 943
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém