Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat

 

O městském úřadu

 
 
 
Město Vodňany (dále jen město) je v souladu s ustanovením § 1 a  § 2  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, (dále pouze „zákon“) základním územním samosprávným společenstvím občanů; je veřejnoprávní korporací vlastnící majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Město Vodňany nejen spravuje své záležitosti v samostatné působnosti (právo na samosprávu obce je garantováno Ústavou ČR), ale zároveň mu byl na základě zákona svěřen výkon státní správy (přenesené působnosti). Správu vlastních záležitosti a svěřenou státní správu vykonává obec Vodňany orgány, které si v souladu se zákonem zřídilo. 

Úřad
Jedním z těchto orgánů zajišťujících výkon státní správy a samosprávy je Městský úřad Vodňany, který ke dni 01.09.2019 čítá celkem 58 zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů úřadu, z nichž některé vykonávají funkci speciálního úřadu.( Na Městském úřadu Vodňany jsou zřízeny tyto odbory a útvary: kancelář tajemníka , odbor dopravy a silničního hospodářství,  odbor správní a vnitřních věcífinanční odbor, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školstvíodbor správy majetku a investicodbor výstavby a územního plánování, obecní živnostenský úřad, odbor životního prostředí).  

Městský úřad Vodňany tvoří  starosta, místostarosta a tajemník, který je vedoucím úřadu. Hlavním posláním Městského úřadu Vodňany   je  plnění úkolů uložených mu zastupitelstvem obce  nebo radou obce, také úkolů vyplývajících z jeho pomoci výborům a komisím v jejich činnosti (samostatná působnost) a dále výkon státní správy s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgánů obce, případně komisí. Městský úřad Vodňany rovněž rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v neposlední řadě  také organizačně a administrativně zabezpečuje činnost všech obecních orgánů.

Obec Vodňany je obcí s rozšířenou působností od 1.1.2003 a má vymezeno území obcí takto: Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice, Vodňany.


Mapa ORP Vodňany

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozcestník > O městském úřadu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 62558

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém