Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Oznámení-návrh zadání změny č. 1 ÚPO Skočice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/102/2010/JST

MUVO  2410/2010

 

Vodňany dne 11.3.2010

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

MUVOX002X1NX

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

 

 

OZNÁMENÍ

 

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech  územního plánování dle ustanovení § 5 odst.1 a 2 a § 6 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( dále stavební zákon) oznamuje , že byl zpracován návrh zadání změny č.1 územního plánu Skočice.

V souladu s ustanovením § 47 odst.2 a 4  stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování  oznamuje veřejné projednání tohoto návrhu zadání  změny č. 1 územního plánu obce Skočice.

Lhůta vystavení :                                     od  22.3.2010  -  22.4.2010

Adresa pořizovatele,                              Městský úřad Vodňany

návrhu zadání                                        odbor výstavby a územního plánování

k veřejnému nahlédnutí  :                  náměstí  Svobody  18/I

                                                            389 01  Vodňany

         Předkládaný návrh zadání byl zpracován pořizovatelem v rozsahu územně analytických podkladů dle přílohy č.6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.v platném znění. Změna č.1 územního plánu obce Skočice  se zpracovává na vymezená území dle mapové přílohy k  návrhu zadání. Podle § 47 odst.2 stavebního zákona mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Skočice na adresu pořizovatele. Dále žádáme dotčené orgány, pokud v řešeném území nehájí zájmy dle zvláštních právních předpisů, aby tato skutečnost byla v jejich stanovisku výslovně zmíněna. Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona mohou sousední obce uplatnit své připomínky do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Skočice na adresu pořizovatele.Podle § 47 odst.2 stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Skočice  na úřední desce na adresu pořizovatele.K požadavkům, připomínkám a podnětům podaným po výše uvedených lhůtách se nepřihlíží. Zpracovaný návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Skočice včetně oznámení o jeho projednávání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 ti dnů tj. od  22.3.2010 -  22.4.2010 na úřední desce Obecního úřadu Skočice a na úřední desce Městského úřadu Vodňany. Návštěvy doporučujeme v úřední dny MěÚ Vodňany v pondělí , středa v době od 8°° hod -  17°° hod, v úterý a pátek v době od 8°° hod – 10°° hod. Nahlédnutí na Obecním úřadě Skočice doporučujeme po telefonické domluvě se starostou obce.

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Skočice je též připraven k nahlédnutí na webových stránkách Městského úřadu Vodňany  www.vodnany.eu.  

.                                                                                               Věra Černá

                                                                        Vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                                                                                      Městský úřad Vodňany

Příloha : návrh zadání změna č.1 + mapový podklad

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 17.3.2010 / 17.3.2010 | Úřední deska od-do: 17.3.2010-23.4.2010
 

Počet návštěv: 1965
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém