Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Kancelář tajemníka > Náplň

 

Pracovní náplň kanceláře tajemníka

 
 
 
 • zajišťuje komplexní personální agendu zaměstnanců městského úřadu a městské policie 
 • vede komplexní agendu a evidenci vzdělávání zaměstnanců a úředníků zařazených do městského úřadu včetně plánů vzdělávání,
 • zajišťuje zvláštní odbornou způsobilost úředníků zařazených do městského úřadu
 • zajišťuje agendu spojenou s výběrovými řízeními na obsazení pozic zaměstnanců a úředníků zařazených do městského úřadu
 • eviduje a zajišťuje výdej stravenek 
 • zajišťuje platovou agendu zaměstnanců městského úřadu, městské policie,včetně informačního systému o platech a vzdělávání zaměstnanců, provádí přípravu vnitřních platových předpisů
 • zajišťuje vztahy s úřadem práce, správou sociálního zabezpečení,j ednotlivými zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem, pojišťovnami a bankami
 • zajišťuje správu informačního systému včetně provozu webových stránek města a jednotného vizuálního stylu
 • zajišťuje správu výpočetní techniky včetně počítačové sítě 
 • zajišťuje provoz datových schránek v rámci městského úřadu 
 • zajišťuje agendu implementace eGovernmentu a základních registrů
 • zajišťuje dle rozhodnutí tajemnice oznámení o vykonávání působnosti v agendových informačních systémech 
 • zajišťuje technologickou připravenost agendových informačních systémů na komunikaci se základními registry
 • realizuje zavádění metod kvality na městském úřadu 
 • vede sekretariát starosty a místostarosty
 • zodpovídá za pozvání členů orgánů města na jednání, zodpovídá za seznámení veřejnosti s termíny těchto jednání a zveřejnění usnesení
 • organizačně zajišťuje zasedání zastupitelstva města a rady města
 • vede agendu orgánů města, komisí a výborů - rozesílá materiály, vyhotovuje zápisy, kontroluje plnění usnesení, archivuje materiály
 • organizuje přijetí návštěv a delegací vedením města, zajišťuje společenské a pietní akce 
 • eviduje ohlášení veřejných hudebních produkcí
 • plní úkoly na úseku požární ochrany v budově městského úřadu i ve městě
 • zabezpečuje administrativní a materiální zajištění jednotek dobrovolných hasičů v souladu se schváleným rozpočtem
 • zajišťuje připravenost na mimořádné události  a ochranu obyvatelstva
 • řeší otázky ochrany před povodněmi včetně zpracování povodňových plánů města a ORP
 • plní úkoly na úseku krizového řízení 
 • plní úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
 • plní úkoly na úseku zajišťování obrany České republiky a úkoly v rozsahu branné povinnosti
 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci na městském úřadu
 • zajišťuje ochranu utajovaných informací městského úřadu 
 • vede evidenci válečných hrobů a pietních míst ve správním obvodu ORP 
 • plní úkoly pracoviště krizového řízení
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Úřad > Kancelář tajemníka > Pracovní náplň kanceláře tajemníka

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 13556

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém