Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Náplň odboru


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Náplň odboru

 
 
 

Odbor správy majetku a investic:

  

 •  při nakládání s majetkem města připravuje podklady pro jednání orgánů obce dle zákona o obcích a následně zabezpečuje plnění dle rozhodnutí orgánů obce; 
 •  připravuje podklady pro rozpočet investičních záměrů, údržby a oprav majetku města; 
 •  připravuje a realizuje investice města; 
 •  zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci městského nemovitého majetku, vykonává technický dozor, kontroluje platby a proplácení faktur, není-li tato činnost svěřena rozhodnutím orgánu města jinému subjektu; připravuje podklady a zpracovává žádosti o nadační příspěvky a dotace z fondů EU, kraje a ministerstev ČR; 
 •  zajišťuje pojištění a likvidaci pojistných událostí majetku města; 
 •  dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Vnitřní směrnice Zásady a postupy při zadávání zakázek malého rozsahu městem Vodňany zabezpečuje zadávání veřejných zakázek včetně aktualizace údajů na profilu zadavatele v rozsahu organizační jednotky 18 schváleného rozpočtu města Vodňany; 
 •  spolupracuje s externími subjekty při vymáhání pohledávek z obchodních vztahů a občanskoprávní povahy vzniklých ze smluvních závazkových vztahů (například nájemné, cena díla, smluvní pokuta, sankční úrok, půjčka, reklamace apod.), není-li tato činnost svěřena rozhodnutím orgánu města jinému subjektu; 
 •  zastupuje město jako vlastníka či spoluvlastníka při správních řízeních, kde je dotčen majetek města a stanovuje podmínky v případech zvláštního užívání veřejného prostranství mimo pozemních komunikací;  
 •  poskytuje informace z katastru nemovitostí a zajišťuje provoz podacího místa Czech POINT;  
 •  zabezpečuje evidenci a inventarizaci majetku města, podklady pro účetnictví, fyzickou evidenci včetně majetku pronajatého a zastaveného, který nepatří do správy jiných odborů a zabezpečuje následné plnění; 
 •  metodicky řídí činnost Městského hospodářství Vodňany spol. s r.o.;  
 •  zabezpečuje postup dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, vede evidenci majetkových smluv a zajišťuje jejich plnění a jejich zveřejnění; 
 •  koordinuje vyřizování požadavků osadních výborů, vede evidenci a kontrolu čerpání finančních prostředků osadními výbory v souladu se schváleným rozpočtem a vnitřními pravidly; 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Úřad > Odbor správy majetku a investic > Náplň odboru

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 12641

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém