Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor finanční > Náplň odboru

 

Náplň odboru

 
 
 
 • zpracovává roční rozpočty a rozpočtové výhledy dle platné legislativy
 • zpracovává roční rozbory hospodaření města včetně finančního vypořádání
 • zpracovává rozpočtová opatření a předkládá je ke schválení orgánům města
 • zpracovává finanční analýzy dle požadavků vedení  
 • eviduje smlouvy o poskytnutých úvěrech bankami a vyhotovuje podklady pro splátky těchto úvěrů v součinnosti 
 • zajišťuje a provádí kontrolu v oblasti rozpočtu, schválených závazných ukazatelů a odvodu příspěvkových organizací zřízených městem zajišťuje konzultační činnost pro odbory městského úřadu týkající se rozpočtu
 • vystavuje faktury, platební příkazy  pro jednotlivé odbory dle jejich požadavků v souladu s rozpočtem
 • zajišťuje správu místních poplatků
 • zpracovává daňová přiznání za město
 • vede evidenci pohledávek
 • vede účetnictví města dle aktuálně platné legislativy
 • zpracovává výkazy města
 • sleduji odděleně čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu
 • zajišťuje styk s peněžními ústavy
 • provádí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy a poskytuje ujištění o tom, že:             

  - právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou dodržovány,

  - rizika jsou včas rozpoznávána a jsou přijímána odpovídající opatření

     k jejich  vyloučení nebo zmírnění,

  - řídící kontroly poskytují starostovi města spolehlivé a včasné provozní,
    finanční a jiné informace,

  - provozní a finanční kritéria podle
    § 4 zákona o finanční kontrole jsou plněna,

  - zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný,
    reaguje včas na změny ekonomických, právních,provozních a jiných podmínek.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Úřad > Odbor finanční > Náplň odboru

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 12334

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


IC



e-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém