Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

MĚSTSKÁ POLICIE

Znak Městské policie
 

 
 

Statut                        orgán města Vodňany

Úkoly podle zákona    městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci

                                 působnosti obce a plní další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní

                                 policii, ve znění pozdějších předpisů a podle zvláštního zákona:

-     přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

-     dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

-     dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Vodňany,

-     podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

-     podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení,

-     podílí se na prevenci kriminality ve městě,

-     provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,

-     odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

-     poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o městské policii,

-  dohlíží nad dodržování povinností na úseku ochrany před alkoholem, tabákovými výrobky a jinými návykovými látkamiAdresa                      Tylova 842/II, 389 01 VODŇANY (budova hasičské zbrojnice)

Telefon                      kancelář:                       +420 383 383 864

                                   mobilní telefon hlídky:  +420 724 018 659

E-mail                       mp.vodnany@atlas.cz

Vrchní strážník          Bc. Jan Sladký

Počet strážníků         5

Úřední hodiny          pondělí                         1200 - 1530

                              úterý                            1200 - 1530

                              středa     700 - 900          1200 - 1700

                              pátek                            1200 - 1400

Nepřetržitá služba       ne   - v době, kdy směna MP není obsazena, je v nutných případech potřeba

                                     obrátit se na Policii ČR (Obvodní odd. Policie ČR Vodňany tel: 383 382 149,

                                      bezplatná tísňová linka 158)

Kamerový systém       MP Vodňany provozuje městský kamerový dohlížecí systém

 
Zodpovídá: Bc. Jan Sladký
Vytvořeno / změněno: 9.1.2017 / 11.1.2021
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Různé
Počet návštěv: 38368
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém