Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Legislativa


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Legislativa

 
 
 

       

 • Zákon č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 • Zákon č. 183/2006 Sb. , stavební zákon
 • Zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákon
 • Zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 151/1997 Sb. , o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. ,o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb. , o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č. 62/2013 Sb. , o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 118 sb. , o energetických specialistech
 • Vyhláška č. 480/2012 Sb. , o energetickém auditu a energetickém posudku
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb. , o inventarizaci majetku a závazků
 • Vyhláška č. 298/2014 Sb. , o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • Vyhláška č. 441/2013 Sb. , k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb. Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Český účetní standard 708  a 710, pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů    
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Úřad > Odbor správy majetku a investic > Legislativa

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 13345

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém