Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor výstavby a územního plánování > Dokumenty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor výstavby a územního plánování

 

Legislativa

 
 
 


 • 1. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • a. vyhláška č. 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

 • b. vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů

 • c. vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

 • d. vyhláška č. 277/2004 Sb.,o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • 2. Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů

 • a. vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

 • b. vyhláška č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

 • 3. Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 • a. vyhláška č. 478/2000 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

 • 4. Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkající se silniční dopravy

 • 5. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • a. vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 • 6. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • a. vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel

 • b. vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na poz. kom.

 • 7. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • 8. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • 9. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů

 • 10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

 • a. vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

 • b. vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 • 11. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 • 12. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • 13. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • 14. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 • 15. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 • 16. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

 • 17. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • 18. Úmluva o silničním provozu - Vídeň 1968

 • 19. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/126/ES

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 13569

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém