Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji si zařídit > Elektronická podatelna

 

Elektronická podatelna

 

 
 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Elektronická adresa elektronické podatelny:

eposta@muvodnany.cz

elektronická podatelna je zřízena dle zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu.

Elektronická podatelna zpracovává jen datovou zprávu, která obsahuje název orgánu veřejné moci, adresu jeho elektronické podatelny a je podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance nebo označena elektronickou značkou orgánu veřejné moci podle zákona č. 227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů. Elektronická podatelna je určena pouze pro zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, txt, pdf, jpg, rtf, doc a xls.

Druhy nosičů, na nichž lze dávat podání:
Podání jsou přijímána na flash discích nebo CD. Datové nosiče jsou podle zákona o archivnictví klasifikovány jako dokumenty a proto nemohou být vráceny podavateli. Zprávy na datových nosičích přijímá podatelna Městského úřadu ve Vodňanech, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Potvrzení o přijetí podání, zaslaného elektronickou poštou, se odesilateli posílá elektronickou poštou, pokud je možné z doručené datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí informace je zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou

Vzor přijatého podání:
Vaše podání identifikátor datové zprávy bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH:MM:SS k dalšímu zpracování na Městském úřadu ve Vodňanech.

Postup v případě že podání nebylo přijato:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software (vir, nečitelná zpráva, neznámý formát), není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení důvodu nepřijetí podání.

Vzor odmítnutého podání:
Vaše podání identifikátor datové zprávy bylo odmítnuto dne RRRR-MM-DD HH:MM:SS z dalšího zpracování na Městském úřadu ve Vodňanech
Důvod odmítnutí : xxxxxxxxxxxxxxxx

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu

muvod@muvodnany.cz

nebo na poštovní adresu městského úřadu.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců městského úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci podatelny určené pro přijímání a zasílání zpráv na elektronické adrese

eposta@muvodnany.cz

Jméno : Štěpánka Petržílková
Kvalifikovaný certifikát vydala certifikační autorita PostSignum

Jméno : Jana Hrbková
Kvalifikovaný certifikát vydala certifikační autorita PostSignum

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě na elektronickou podatelnu s adresou

eposta@muvodnany.cz

a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
Zákon 500/2004 Sb. (správní řád)
Zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

Ostatní datové zprávy prosím zasílejte na adresu

muvod@muvodnany.cz

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 24.4.2006 / 24.2.2011
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Různé
Počet návštěv: 10172
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém