Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > O městě > Členství města ve svazech a organizacích

 

Členství v organizacích a svazech

 

 
 

Svaz měst a obcí České republiky
logoje celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR. (zdroj www.smocr.cz)

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje
SMOJKje dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizaci. Jejími řádnými členy jsou města a obce, jakož i regionální sdružení obcí ve smyslu zákona o obcích. Pod pojmem „Svaz“ je nutné vidět především představitele měst a obcí, kteří se nad rámec starostí o svoji obec věnují řešení i dalších problémů samosprávy, které jsou společné pro většinu měst a obcí Jihočeského kraje. (zdroj www.smojk.cz)

 

 

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

SMOOSPředmět činnosti svazku

Řešení problémů dopravní obslužnosti v okrese.

Uspokojování jiných důležitých potřeb regionu.

(zdroj www.smoos-st.cz)

 

 

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.

logo

 

je dobrovolné sdružení fyzických osob, které vykonávají funkci tajemníka obce či města. Hlavním cílem činnosti Sdružení je prosazování profesních zájmů a spolupráce na rozvoji veřejné správy v ČR.

 

 

 

Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu
logo
byl založen v r. 1999 s následujícími cíli: zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj Blanicko-otavska, zvyšovat životní úroveň občanů mikroregionu, usilovat o zachování zdravého životního prostředí, vytvářet podmínky pro rozvoj malého a středního podnikání a podporovat rozvoj cestovního ruchu. Název mikroregionu  byl odvozen podle řek (Blanice, Otava), které protékají většinou členských obcí

(zdroj www.blanicko-otavsko.eu)

 

 

 

 MAS Vodňanská ryba

logoje občanským sdružením, které vzniklo v roce 2004 s cílem vytvářet a realizovat partnerské projekty, které jsou prospěšné celému regionu MAS, a podporovat společné aktivity na regionální úrovni.
MAS vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto regionu. MAS tedy sdružuje živnostníky, podnikatele v zemědělství, právnické osoby, neziskové organizace a subjekty místní veřejné správy a státní správy působící v regionu MAS.

(zdroj www.vodnanskaryba.cz)

 

ENERGOREGIO TEMELÍNSKO, z,s,

je spolek obcí zóny havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín

Cíle, poslání a principy spolku

1.   Základním posláním spolku je zastupovat a hájit zájmy členů v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín a klást důraz na trvalou a systémovou podporu havarijní připravenosti obcí. Aktivně spolupracovat s orgány státní správy, orgány samospráv obcí i krajů, orgány společnosti ČEZ a.s. a s ostatními organizacemi i jednotlivci. Přispívat k jednoznačnému definování perspektivy dalšího provozu a rozvoje Jaderné elektrárny Temelín.

2.   Dodržování zásad bezpečného provozu současných i případných nových výrobních bloků jaderné elektrárny Temelín.

3.   Přispívat k propagaci, rozvoji a vzdělanosti regionu jako významné energetické lokality. Napomáhat rozvoji energetiky a další infrastruktury v Jihočeském kraji, zejména formou organizační a osvětové činnosti.

4.   Podílet se na přípravě legislativy a záměrů v oblasti energetické koncepce státu a zákona o mírovém využití ionizujícího záření (atomového zákona).

5.   Vytvářet podmínky dlouhodobého rozvoje a zlepšování občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín.

(zdroj Stanovy spolku obcí zóny havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín)

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 27.3.2006 / 24.8.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Různé
Počet návštěv: 9575
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém