Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství > Aktuálně


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

 

Zápisy do mateřské a základní školy 2017

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
deti
 

 
 

Zápisy do mateřské a základní školy v roce 2017

 

Vážení rodiče,

změnou zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se mění od 1.1.2017 termín zápisů dětí do 1. tříd základních škol. Zápisy budoucích prvňáčků základní školy již tedy nebudou probíhat od 15. ledna do 15. února, ale od 1. dubna do 30. dubna.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To tedy znamená, že každý rodič, jehož ratolest dosáhne 6. roku nejpozději 31. srpna 2017, je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 2017. V rámci naší základní školy proběhne zápis do první třídy pro školní rok 2017/2018 na pracovišti v Alešově ulici, a to v pátek 7.4.2017 od 13:00 do 17:00 a v sobotu 8.4.2017 od 9:00 do 11:00.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápisy do mateřských škol jsou pro školní rok 2017/2018 tradičně stanoveny na období mezi 2. květnem a 16. květnem roku 2017. I zde ovšem od 1.1.2017 nastaly změny, a to v podobě povinného předškolního vzdělávání v rámci školního roku, který následuje bezprostředně po 5. roku věku dítěte. Prakticky tato změna znamená, že všichni rodiče, jejichž dítě oslaví 5. narozeniny do 31. srpna 2017, jsou povinni přihlásit své dítě od 2. května do 16. května 2017 k zápisu do mateřské školy.

Více informací k zápisům do prvních tříd základní školy naleznete na www.zsgvodnany.cz.   

  

  Mgr. Júsuf Traore
                                                                Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství 

 

 
Zodpovídá: Josef Pícha
Vytvořeno / změněno: 17.1.2017 / 17.1.2017 | Zveřejnit do: 9.5.2017

Počet návštěv: 1578
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém