Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Záměr na výpůjčku st.p.č.421/1 v k.ú.Vodňany

 

 
 

Město Vodňany

nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

 

 

zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

záměr výpůjčky

 

nemovitých věcí

ve vlastnictví města, a to:

 

 

stavební parcely p. č. 421/1  o výměře 2035 m2 v k. ú. Vodňany

 

na dobu neurčitou za účelem zřízení zpevněného parkoviště

 

společnosti Vodňanská drůbež, a.s.  sídlem Radomilická 886, 389 01 Vodňany,  IČ: 253 96 480,

 

 

výše uvedená nemovitá věc je zapsána na LV č. 1 pro obec  a

katastrální území Vodňany u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,

Katastrální pracoviště Strakonice

 

Tímto „adresným“ záměrem, schváleném Radou města Vodňany dne 13. 3. 2017, pod  usnesením č. 1999, není dotčena možnost zájemců se k němu vyjádřit, podat své nabídky, připomínky a náměty do 15 dnů od vyvěšení na úřední desku.

 

Zveřejnění tohoto záměru, spolu s rozhodnutím rady města o následném majetkoprávním jednání, jsou pouze podmínkami platného vzniku závazku, nikoliv závazkem samotným a proto mají povahu interního aktu bez právně závazných účinků. 

 

 

Případné dotazy zodpoví MěÚ Vodňany – odbor správy majetku, tel.: 383 379 142

 

                                                                        

 

 
Zodpovídá: Vlastimil Šašek
Vytvořeno / změněno: 16.3.2017 / 16.3.2017 | Zveřejnit od-do: 16.3.2017-1.4.2017 | Úřední deska od-do: 16.3.2017-1.4.2017

Počet návštěv: 58
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


e-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém