Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Záměr na prodej pozemků v k.ú.Vodňany

 

 
 

Město Vodňany

nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

 

 

zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

záměr prodeje jako celku nemovitých věcí a to:

 

 • pozemkové parcely dle KN p. č. 991/7 o výměře 125 m2 v k.ú.,  Vodňany;

 • pozemkové parcely dle KN p. č. 993/2 o výměře 157 m2 v k.ú.,  Vodňany;

 • pozemkové parcely dle KN p. č. 1981 o výměře 353 m2 v k.ú., Vodňany;

 • pozemkové parcely dle KN p. č. 1982 o výměře 352 m2 v k.ú. Vodňany;

 • pozemkové parcely dle KN p. č. 1983 o výměře 174 m2 v k.ú. Vodňany;

 • pozemkové parcely dle KN p. č. 1984 o výměře 67 m2 v k.ú. Vodňany;

 • pozemkové parcely dle KN p. č. 1985 o výměře 292 m2 v k.ú. Vodňany;

 • části pozemkové parcely dle KN p. č. 1986 o výměře cca 131 m2  v k. ú. Vodňany;

 • části pozemkové parcely dle KN p. č. 1987 o výměře cca 88 m2  v k. ú. Vodňany;

 • části pozemkové parcely dle KN p. č. 1988 o výměře cca 2.050 m2  v k. ú. Vodňany;

 • části pozemkové parcely dle KN p. č. 1989 o výměře cca 100 m2  v k. ú. Vodňany;

 • stavební parcely dle KN p. č. st. 731/1 o výměře 488 m2 jejíž součástí je stavba č. p. 417 v k. ú. Vodňany

 • stavební parcely dle KN p. č. st. 2716 o výměře 37 m2 jejíž součástí je stavba bez čp/če, výroba v k. ú. Vodňany

 • stavební parcely dle KN p. č. st. 2717 o výměře 185 m2 jejíž součástí je stavba č. p. 1078 v k. ú. Vodňany

 • stavební parcely dle KN p. č. st. 2718 o výměře 317 m2 jejíž součástí je stavba č. p. 1079 v k. ú. Vodňany

 

které jsou zapsány na LV č. 1 pro obec  a katastrální území Vodňany u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

 

 a to

společnosti RUMPOLD 01 – Vodňany s. r. o. se sídlem Stožická 1333, 389 01 Vodňany, IČ: 49023098

 

 

Tímto „adresným“ záměrem, schváleném Radou města Vodňany dne 4. 11. 2019 pod usnesením č. 694, není dotčena možnost zájemců se k němu vyjádřit, podat své nabídky, připomínky a náměty do 15 dnů od vyvěšení na úřední desku.

 

Zveřejnění tohoto záměru, spolu s rozhodnutím rady města o následném majetkoprávním jednání, jsou pouze podmínkami platného vzniku závazku, nikoliv závazkem samotným a proto mají povahu interního aktu bez právně závazných účinků. 

 

Případné dotazy zodpoví MěÚ Vodňany – odbor správy majetku, tel.: 383 379 140

 

 

 
Zodpovídá: Vlastimil Šašek
Vytvořeno / změněno: 6.11.2019 / 6.11.2019 | Zveřejnit od-do: 6.11.2019-22.11.2019 | Úřední deska od-do: 6.11.2019-22.11.2019

Počet návštěv: 80
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém