Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství > Aktuálně


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

 

Základní informace ke znovuotevření škol ve Vodňanech

znak město web
 

 
 

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 a aktuálního harmonogramu uvolňování v oblasti školství  si Vám dovoluji poskytnout základní informace (veškeré konkrétní podrobnosti naleznete na webových stránkách dané školy) týkající se aplikace těchto opatření v rámci mateřských, základních a středních škol ve Vodňanech.

 

Harmonogram

-    Od 11.05.2020 výuka žáků závěrečných ročníků připravujících se na závěrečné zkoušky s osobní přítomností v rámci Středního odborného učiliště služeb Vodňany

-    Od 12.05.2020 výuka žáků závěrečných ročníků připravujících se na maturitní zkoušky s osobní přítomností v rámci Základní školy a Gymnázia Vodňany

-    Od 13.05.2020 výuka žáků 9. tříd připravujících se na přijímací zkoušky s osobní přítomností

-    Od 25.05.2020 výuka žáků 1. stupně základních škol s osobní přítomností

-    Od 25.05.2020 otevření obou mateřských škol (MŠ Vodňany i MŠ Sluníčko)

 

Podmínky pro umožnění vzdělávání

Podmínkou pro nástup do školy je odevzdání (v den nástupu do školy) ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Svůj zájem o vzdělání je nutné potvrdit ve škole do

-    07.05.2020 u žáků 9. tříd připravujících se na přijímací zkoušky s osobní přítomností

-    18.05.2020 u žáků 1. stupně základních škol a u dětí v rámci mateřských škol

 

Průběh vzdělávání

Mateřské školy

-    Děti ani pedagogové nebudou muset nosit roušky

-    Děti budou organizovány dle pokynu ředitelky školy, a to na základě počtu přihlášených dětí

 

Základní a střední školy (gymnázium, SOUs Vodňany)

-    Žáci budou organizováni ve skupinách po 15

-    Ve třídě nebude nutné nosit roušku (v rámci společných prostor nebo při společné činnosti však ano, proto bude muset každý žák mít s sebou 2 roušky)

-    Budou dodržovány odstupy dva metry

Společné

-    Dětem i žákům bude zajištěna strava (ZŠ a G Vodňany od 25.5.2020)

-    V rámci celého provozu bude dbáno zvýšených hygienický opatření (časté větrání, desinfekce ploch, mytí rukou atd.)

 

Podezření na COVID-19

V případě podezření na COVID-19 škola kontaktuje rodiče, který má povinnost si dítě vyzvednout. Opětovný návrat do školy je možný pouze s potvrzením lékaře, že je dítě/žák zdravé/ý.

 

Rizikové faktory

-    Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

-    Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

-    Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

-    Porucha imunitního systému, např.

o   a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

o   b) při protinádorové léčbě,

o   c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

-    Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

-    Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

-    Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

-    Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Kontakty

Více informací se dozvíte na webových stránkách konkrétní školy

Mateřská škola Vodňany - www.msvodnany.cz

Mateřská škola Sluníčko – www.slunickovodnany.cz

Základní škola a Gymnázium Vodňany – www.zsgvodnany.cz

Stření odborné učiliště služeb Vodňany – www.sousvodnany.cz

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Bohumír Dirn
Vytvořeno / změněno: 26.3.2020 / 26.3.2020

Počet návštěv: 1672
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém