Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovistosti

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY

 

Vyhláška

o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

 

Městská rada ve Vodňanech se podle § 16 a § 45 písm. 1) zákona ČNR č. 367/90 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí ve znění zákona č. 315/93 Sb. usnesla dne 19. 1. 1994 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I.

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí ve znění zákona č. 315/93 Sb. se u stavebních pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) a charakterizovaných v § 6 odst. 3 (citace ze zákona: “Stavebními pozemky se rozumějí nezastavěné pozemky určené k zastavení rozhodnutím o umístění stavby nebo stavebním povolením, pokud je sloučeno územní řízení se stavebním řízením, rozhodná je výměra pozemku, na který se rozhodnutí o umístění stavby nebo uvedené stavební povolení vztahuje.”) a nacházejících se v níže uvedených částech obce stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

 

místní části – Čavyně, Hvožďany, Křtětice, Pražák, Radčice, Újezd,

                        Vodňanské Svobodné Hory

                                                                                                   k o e f i c i e n t   0,6

 

Vodňany – město                                      

                                                                                                   k o e f i c i e n t    1,6

 

Čl. II.

Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí ve znění zákona č. 315/93 Sb. se u obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a nacházejících se v níže uvedených částech obce stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

 

místní části – Čavyně, Hvožďany, Křtětice, Pražák, Radčice, Újezd, Vodňanské                             Svobodné Hory

                                                                                                   k o e f i c i e n t    0,6

 

místní části – samoty – Na žabce čp. 599, 

                                        Sovova čp. 701,

                                        Benďák čp. 308, 322, 637, 312, 313,

        Chaty čp. 703 – 706,709, 720 –723, 731, 751 – 753, 764, 995            ,

                                        Nad Velkou Podvinicí čp. 1153,

                                        Samoty čp. 315, 316, 999 – obytné části,

                                        Suchomelka čp. 307, 309, 692, 863, 1003, 1126,1184,

                                        U jatek čp. 711,

                                        V můstkách čp. 462, 1176,

                                        Zátiší čp. 745,

                                        Stožická čp. 417 – obytná část, 728, 689,

                                                                                                   k o e f i c i e n t   1,4

 

Vodňany – město   

                                                                                                   k o e f i c i e n t   1,6

 

Čl. III.

Podle §11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí ve znění zákona č. 315/93 Sb. se u staveb pro individuální rekreaci  a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) stanoví pro násobení základní sazby daně v celé obci

                                                                                                   k o e f i c i e n t   1,5

 

Čl. IV.

Touto vyhláškou se ruší vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí přijatá městskou radou ve Vodňanech dne 16. 12. 1992.

 

Čl. V.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 24. 1.1994.

 

 

 

 

 

    Marie Horáková                                                                Dr. František Zborník

    zástupce starosty                                                                    starosta města

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 22.3.2006 / 22.3.2006 | Zveřejnit od-do: 1.1.1994-31.12.2012
 

Počet návštěv: 1636
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém