Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

 

 
 

Městský úřad Vodňany

Odbor správy majetku města

___________________________________________________________________________

 

Vyřizuje: Šesták St./ tel.383379143                                                                                7.3.2008                                             

 

     Městský úřad ve Vodňanech, odbor správy majetku města, jako příslušný orgán státní památkové péče, rozhodující v přenesené působnosti ve smyslu § 42a zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, oznamuje všem vlastníkům kulturních památek, že byl vyhlášen program „ Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Cílem programu je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek  České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu ČR v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví ČR.

-         žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky

-         z programu nelze hradit modernizaci objektů,úpravy veřejných prostranství,

pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace

-         minimální podíl vlastníka je 10% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek

-         do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem

-         na příspěvek není právní nárok 

 

 

Program může být realizován ve dvou základních kolech ( uzávěrka příjmu žádostí prvního kola je 31.3. 2008, druhého kola 30.5.2008) a jednom doplňkovém kole, jehož uzávěrka bude 30.9.2008.Celková výše kvóty   pro správní obvod ORP Vodňany je na rok 2008  588.000,- Kč. Formulář žádosti každý vlastník obdrží  osobně na  odboru správy majetku města Vodňany. Bližší informace je možno nalézt na adrese  www.vodnany.eu, odbor správy majetku města.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 
Zodpovídá: Ing. Ludvík Musil
Vytvořeno / změněno: 7.3.2008 / 7.3.2008 | Úřední deska od-do: 7.3.2008-31.12.2008

Počet návštěv: 467
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém