Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Územně analytické podklady > Územně analytické podklady

 

Volby do zastupitelstev krajů 2016

 
 
 

     

Volby do zastupitelstev krajů 2016

Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
pod č. 138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech :

v pátek  7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Na území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje.

Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. O přenosnou volební schránku může volič požádat na Městském úřadě Vodňany, odbor správní a vnitřních věcí, matrika, budova C, 1.patro, č. kanceláře 39, nebo na čísle telefonu 383 379 114, 383 379 115 a ve dnech voleb pouze okrskovou volební komisi.

Hlasování na voličský průkaz

Voličské průkazy

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Úřad > Odbor správní a vnitřních věcí > Dokumenty > Volby > Volby do zastupitelstev krajů 2016

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 6364

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém