Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Územně analytické podklady > Územně analytické podklady

 

Volby do zastupitelstev krajů 2012

 
 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

 

Volby do zastupitelstev krajů se konají

                              

                pátek  12. října 2012                         od 14.00 do 22.00 hodin

 

                sobota 13. října 2012                        od 08.00 do 14.00 hodin

 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ – INFORMACE

 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Voličské průkazy

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do krajských zastupitelstev, které se konají ve dnech 12.10.2012 a 13.10.2012 je možné podat osobně na Městském úřadu Vodňany, nám. Svobody 18, odbor správní a vnitřních věcí, matrika, budova C, 1.patro, č. kanceláře 39 nejpozději do 10.10.2012 :

 

pondělí, středa                     08.00 - 12.00          13.00 – 17.00 hodin

úterý, pátek                          08.00 – 10.30 hodin

 

Žádost lze zaslat poštou nejpozději do 05.10.2012. Tato žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz.

 

Žádost je možno zaslat i v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména  zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnechvoleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební místnost vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

O přenosnou volební schránku může volič požádat na Městském úřadě Vodňany, odbor správní a vnitřních věcí, matrika, budova C, 1.patro, č. kanceláře 39 osobně a nebo na čísle telefonu 383 379 114, 383 379 115.

 

Informace o volbách naleznete i na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR -www.mvcr.cz.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Úřad > Odbor správní a vnitřních věcí > Dokumenty > Volby > Volby do zastupitelstev krajů 2012

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 11211

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém