Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název
  Město Vodňany
  • Základní údaje úřadu
 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Město Vodňany
    nám. Svobody 18
    Vodňany I
    389 01 Vodňany
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Město Vodňany
    nám. Svobody 18
    Vodňany I
    389 01 Vodňany
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 8:00 - 17:00
   • Úterý: 8:00 - 10:30
   • Středa: 8:00 - 17:00
   • Pátek: 8:00 - 10:30
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 383 379 111
  • 4.5 Čísla faxu
   fax zrušen
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 78-957960227, kód banky: 0100
   příjmový účet
 • 6. IČO
  • 00251984
 • 7. DIČ
  • CZ00251984
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádosti, návrhy, stížnosti, podněty a další podání je možné podat na podatelně Městského úřadu Vodňany.
  Lze je podat písemně nebo elektronickou poštou muvod@muvodnany.cz .

  Adresa: Městský úřad Vodňany
  název odboru, jméno apod.
  nám. Svobody 18/I
  389 01 Vodňany
 • 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které podle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník.
  Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.
  Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu.Podání se posuzuje podle jeho obsahu, musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
  Správní řád stanoví obecnou lhůtu pro vyřízení podání. V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozh
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
 • 16. Licenční smlouvy
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • 17.1. Rozsudky
  • 17.2. Výdaje na soudy
 

Kontext

Umístění: Menu > Povinně zveřejňované informace
Počet návštěv: 21637

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém