Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Usnesení zastupitelstva města

 

Usnesení ZM 10.3.2008

 

 
 

Usnesení

z IX. zasedání zastupitelstva města ve Vodňanech konaného

v pondělí dne 10. března  2008 od 15 hodin ve velké zasedací síni

Městského úřadu ve Vodňanech

 

 

1.       ZM schvaluje přidělení částky 400 000,-Kč, kterou město obdrželo z Programu na obnovu MPR a MPZ od Ministerstva kultury ČR, Římskokatolické farnosti Vodňany, Alešova 44, Vodňany, IČ: 6392882 na restaurování maleb interiéru kostela Narození Panny Marie ve Vodňanech.  

 

2.       ZM schvaluje  doplněný  a rozšířený  Návrh investičních akcí  na období let 2007 – 2013.

I. Komunikace a chodníky, turisticko cyklistické stezky

1.       stavební úpravy ul. Ulička a Husova včetně sítí

2.       stavební úpravy ul. Komenského – spodní část a Mokrého ul. směrem do ul. Písecká   včetně obnovy kanalizace a vodovodu

3.       stavební úpravy ul. Alešova, Písecká, Kalinovo nám. včetně obnovy kanalizace

4.       stavební úpravy ul. Tylova včetně obnovy vodovodu a kanalizace, stavební úpravy ul. Majerova, Mokrého – část od křižovatky s Komenského, Komenského – od nám. Svobody po ulici Mokrého, Pivovarská, Parkánská, Barvířská, Mlýnská, A.Křížka – včetně obnovy infrastruktury  (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení)

5.       obnova hradebního systému

6.       předláždění nám. Svobody včetně chodníků

7.       chodník ul. Kampanova a ul. Elektrárenská, stavební úpravy ul. Kampanova a Elektrárenská včetně obnovy infrastruktury  (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení)

8.       místní komunikace a chodníky ul. Výstavní – v úseku Budějovická ul. – Alf. Šťastného

9.       místní komunikace Alf. Šťastného včetně chodníků

10.   propojení Výstavní ul. a ul. Na Žabce + zbývající část Výstavní ul. chodníky

11.   turisticko - cyklistická stezka Po Trubách pokračující dále do Vodňanských Svobodných Hor až na vrchol Svobodné hory, zde vybudovat rozhlednu

12.   turisticko – cyklistická stezka z Vodňanských Svobodných Hor – od statku u Šťástků, přes Hudlivanku a pod Svobodnou horou do Bavorova

II.             Stavební úpravy a nástavba ZŠ Bavorovská

III.            Stavební úpravy  a nástavba ZŠ Bavorovská včetně dokončení venkovního sportoviště pro atletiku

IV.          Krytý plavecký bazén

V.            Stavební úpravy víceúčelové haly, a to zvýšení kapacity ubytování a rozšíření hrací plochy

VI.          Úprava lesa za SRŠ na lesopark včetně drobných herních prvků pro děti a dráhy pro kolečkové brusle

VII.         Sportovně relaxační centrum – celková rekonstrukce Sportovního areálu Blanice   včetně  rozšíření areálu o další sportoviště na části městské zahrady

VIII.       Stavební úpravy KD pro kulturní a společenské účely

IX.           Vybudování ,,rybářské vesničky“

X.             Vybudování ,, rybářské naučné stezky“

XI.           Obnova a úprava požárních nádrží v místních částech – Křtětice, Radčice, Hvožďany

XII.          Revitalizace rybníka Čežárka 

XIII.        Úprava  - rekonstrukce parku Jana Pavla II.

XIV.       Povrch ulice V Líse

XV.        Chodník Hvožďany

XVI.       Gymnázium Vodňany-zvýšení kvality výuky, modernizace a vybavení budovy

 

3.       ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Vodňany.

 

4.       ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 na zajištění ochrany veřejného pořádku a o ochraně občanů města před následky požívání alkoholu na veřejných prostranstvích.

 

5.       ZM bere na vědomí „Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2007 a od počátku roku 2008“.

 

6.       ZM schvaluje  směnu části pozemku par.č. 1051/3  o výměře   cca 1300 m2  dle KN v k.ú. Vodňany z majetku p. Ladislava Šálka, bytem Bavorovská 88, Vodňany za část pozemku par. č. 1015/1 o výměře cca 1 300 m2 dle KN v k.ú. Vodňany z majetku města Vodňany. Směna proběhne výměra za výměru bez dalších finančních vyrovnání.

 

7.       ZM schvaluje  výkup pozemku par.č. 1063/13  o výměře  1982 m2  a části pozemku par. č. 1051/6 o výměře cca 250 m2 oba dle KN v k.ú. Vodňany od majitelů  Marie Korešové, bytem Alfonse Šťastného 860, Vodňany a Jany Provazníkové, bytem Svojšická 2877/34, Praha Záběhlice, za cenu 80,- Kč/m2

 

8.       ZM schvaluje  prodej  pozemků dle KN  p.č.  666/20 o výměře 554m2, p.č. 666/21 o výměře 92m2, p.č. 3016/5 o výměře 4m2 a p.č. 3017/1 o výměře 213m2 (pozemek č.7 o celkové výměře 863 m2) v k.ú. Vodňany v ulici Radomilická za účelem výstavby rodinného domu manželům Heleně a Jiřímu  Dubským, oba bytem Bavorovská 682/II,  Vodňany 389 01 za kupní cenu  600,- Kč/m2 .

Prodej pozemku bude v kupní smlouvě ošetřen:

- o právo zpětné koupě v případě dalšího prodeje pozemků, a to do kolaudace rodinného domu.

- o právo odstoupení od smlouvy, pokud kupující do tří let od nabytí vlastnického práva nezahájí na předmětných nemovitostech výstavbu rodinného domu.

 

9.       ZM schvaluje  prodej  pozemku dle KN  p.č.  666/25 o výměře 835m2  (pozemek č.2 o celkové výměře 835 m2) v k.ú. Vodňany v ulici Radomilická za účelem výstavby rodinného domu manželům Evě a Petrovi Kubovým oba bytem Heritesova 84/I, Vodňany 389 01 za kupní cenu  600,- Kč/m2.

Prodej pozemku bude v kupní smlouvě ošetřen:

- o právo zpětné koupě v případě dalšího prodeje pozemku, a to do kolaudace rodinného domu

- o právo odstoupení od smlouvy, pokud kupující do tří let od nabytí vlastnického práva nezahájí na předmětné nemovitosti výstavbu rodinného domu.

 

10.   ZM schvaluje stažení projednávaného materiálu na prodej části pozemku dle KN p. č. 666/27 v k. ú. Vodňany. K novému projednání bude materiál doplněn o návrh využití tohoto pozemku.

 

11.   ZM stanovuje s účinností od 1. 4. 2008 výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města takto:

- pro členy rady města v celkové výši 1.830,- Kč (z toho 1.580,- Kč činí odměna za výkon funkce a 250,- Kč příplatek podle počtu obyvatel),

- pro předsedy výborů nebo komisí v celkové výši 1.500,- Kč (z toho 1.250,- Kč činí odměna za výkon funkce a 250,- Kč příplatek podle počtu obyvatel),

- pro členy výborů nebo komisí v celkové výši 1.320,- Kč (z toho 1.070,- Kč činí odměna za výkon funkce a 250,- Kč příplatek podle počtu obyvatel),

- pro členy zastupitelstva města v celkové výši 630,- Kč (z toho 380,- Kč činí odměna za výkon funkce a 250,- Kč příplatek podle počtu obyvatel), 

přičemž při souběhu funkcí bude náležet pouze nejvyšší odměna.

 

12.   ZM ukládá MěÚ Vodňany připravit návrh změny jednacího řádu zastupitelstva města Vodňany, která umožní zveřejňovat materiály pro jednání ZM na webové stránky města.

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 15.3.2008 / 12.10.2010

Počet návštěv: 1354
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém