Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Kancelář tajemníka > Dokumenty

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 12. 12. 2016

 

 
 

STAROSTA MĚSTA VODŇANY

Vás zve na

 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

zastupitelstva města,

které se koná v pondělí 12. prosince 2016 od 15:30 hodin

ve velké zasedací místnosti
 Městského úřadu ve Vodňanech

 

PROGRAM:

 

1.       Zahájení

2.       Rozpočtová opatření č. 74 - 76

3.       Návrh rozpočtu města na rok 2017

4.       Rozpočtový výhled města na roky 2017 – 2019

5.       Smlouva o poskytnutí investiční dotace

6.       Žádost o finanční příspěvek – Římskokatolická farnost Vodňany

7.       Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole a Gymnáziu Vodňany pro realizaci projektu Podpora kvalitního vzdělávání pro všechny žáky v roce 2016 v rámci výzvy č. 02/16/022

8.       Aktualizace Strategického plánu města Vodňany – doplnění oblasti školství

9.       Podání žádosti a zajištění finanční spoluúčasti města Vodňany pro projekt Středního odborného učiliště služeb Vodňany „Gastrostudio – moderní učebna pro odborný výcvik“

10.    Podání žádosti a zajištění finanční spoluúčasti města Vodňany pro projekt týkající se rozšíření doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch

11.    Podání žádosti a zajištění finanční spoluúčasti města Vodňany pro projekt „Úprava povrchu chodníku pro pěší podél komunikace 3. třídy Vodňany, ul. Radomilická“

12.    Změna způsobu odměňování za funkce členů výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce, kteří nejsou zastupiteli obce

13.   Ukončení pořizování územní studie veřejných prostranství prostřednictvím vyhlášené výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu

14.    Zadání Změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Vodňany

15.    Obnova areálu Škorna ve Vodňanech

16.    Zmařené investice

17.    Majetek města

18.    Různé

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 2.12.2016 / 2.12.2016 | Úřední deska od-do: 2.12.2016-13.12.2016
 

Počet návštěv: 1806
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém