Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Plán zimní údržby 2008-2009

 

 
 

Městské hospodářství Vodňany spol. s.r.o., Výstavní 726/II

389 01 Vodňany

 

 

Plán zimní údržby

místních komunikací ve Vodňanech

 

 

Mapová část:

 

I.    pořadí

II.    pořadí

III.   pořadí

 

 

Zimní období začíná 1.11. 2008 a končí 31.3.2009

 

            Za výkon zimní údržby odpovídá vedoucí technické skupiny Městského hospodářství spol. s.r.o., Vodňany. Plán služeb je sestaven vždy na jednotlivý měsíc. Zimní údržbu provádí dvojice  pracovníků, z nichž jeden je řidič skupiny C. První z této dvojice určuje nástup a způsob zimní údržby. Toto platí v mimopracovní době. V pracovní době určuje nástup a způsob zimní údržby vedoucí technické skupiny. Před započetím zimní údržby (dále jen ZÚ) je provedeno školení pracovníků, kde je určen způsob a nástup na ZÚ. Pracovníci jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy při ZÚ. Při potřebě zajistit další pracovníky tyto zajistí vedoucí ZÚ nebo pracovník, zajišťující nástup na údržbu.

 

            Trasa jízd je určena seznamem ulic, který je uložen v každém vozidle, určeném k ZÚ. Na prohrnování je určen Zetor 6340 a Zetor 7211, oba traktory s nesenou radlicí za vozidlem a dále zameták BUCHER se zimní výbavou. Pro nakládání sněhu a odstraňování sněhu z ulic a křižovatek rypadlo VF 823 a nakladač UNC 750. Pro posyp vozovek je určena Avie 31 sypač a MAGMA s nástavbou sypače a s radlicí. Pro nakládání posypového materiálu slouží VF 823 a UNC 750. K posypu vozovek se používá drcené kamenivo  frakce 0-4 a 4-8. Z chemických materiálů je připravena sůl (chlorid sodný), účinný do teploty –5 0 C. Chemický posyp bude použit v případě namrzlých komunikací (ul. Nádražní, Výstavní, nám. 5.května, Písecká a dojezdy do křižovatek). V případě nesjízdnosti komunikace na Pražáku (kopce) bude též použit chemický posyp.  Posypový materiál je uložen v areálu technické skupiny pod krytými přístřešky.

 

 

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací jsou:

 

u          I. pořadí                        do 4 hodin

u          II.  pořadí                      do 12 hodin

u          II. pořadí                       po ošetření I. a II. pořadí nejdéle do 48 hodin      

 

 

Postup při prohrnování sněhu a posypu na místních komunikacích ve městě Vodňany:

 

I. pořadí:

A. Křížka – nám. Svobody – Husova – Čs. armády – nám. 5. května – Tylova – Mlýnská – Za Kapličkou -  aut. nádraží – Kampanova – Heritesova – Jiráskova – Vrchlického – Nádražní – Míru – Smetanova – P.Chelčického – Výstavní – sídl. Škorna – Elektrárenská.

 

II. pořadí:

Komenského – Majerova – Mokrého – Alešova – Heydukova – Pivovarská – Šumavská – Severní – Waldhauserova – Staropoštovská – Legií – Vinařického – Alf. Šťastného – Štítného – Nerudova  - Družstevní – Nová – Žabka I. – Pražák.

 

III. pořadí:

Parkánská – Říční – Rybářská – U Starých stodol – Zahradní – Zámecká – Sovova – Bezručova – Fučíkova – Čelákovského – Chmelenského – Revoluční – Švermova – Ve Stodolách – Žabka II – Havlíčkova – Fügnerova – Lesní – Rechle – Suchomelka – Benďák – jatky – Chaty – hřbitov – Valcha – Ke Korittům – Radčice – Křtětice – Újezd – Hvožďany – Vod. Svob. Hory – Samoty č.p. 1 a 2 - Sovova (za tratí) – ke Kuršům – Barvířská – Ve Strouze – Mánesova – Ulička – Staromostecká – V Líse – Čavyně a dále cesta z Radčic na Chvaletice v délce cca 1100 m.

 

 

Postup při prohrnování a posypu chodníků:

 

Při prohrnování bude použit zameták BUCHER s radlicí na posyp MAGMA s nástavbou sypače a radlicí. Pro ruční úklid sněhu a pro ruční posyp bude využíván 1 pracovník – metař + další pracovníci v případě potřeby.

 

 

Seznam chodníků:

 

 1. park u kulturního domu
 2. chodník za kult. domem (přechod přes trať)
 3. chodník podél parkánu
 4. park v Holečkově ulici
 5. chodník z Nádražní ul. podle plotu koupaliště k bývalé Družbě a chodník v Nádražní ul. od Toncarů kolem koupaliště, dále kolem kotelny podle Albertu k ul. Chelčická, nový chodník z ul. Nádražní – Na Žabce (Hovorků)
 6. Škorna – hráz u koupaliště
 7. chodník od domova důchodců k penzionu, chodník kolem Zástavů
 8. Dr. Hajného – od vchodu na Policii podle Banky GE MONEY až po ubytovnu
 9. nový chodník  Čičenická (k Pőttingerovi)
 10. Smetanova ul. – ke školce a MŠ Sluníčko po obou stranách od ul. Míru – projetí vozovky v areálu MŠ
 11. chodník k Drůbežářským závodům
 12. z ulice Husovy kolem Ekoinstalu na nám. 5. května
 13. Chelčická – chodník od Kubelků do ulice Nová po začátek řadových domků, nový chodník ze zámkové dlažby
 14. Výstavní – celá pravá strana ve směru od Motoru (od domu O. Kreuze po odbočku do ulice Na Žabce)
 15. Výstavní – od kotelny po konec plotu školky
 16. Výstavní – spoj. chodník do sídl. Škorna  (od parkoviště před býv. Družbou k průchodu do sídliště)
 17. Výstavní – chodník podél plotu areálu Haly
 18. areál Haly – uvnitř
 19. Výstavní – sešup z Výstavní po komunikaci na Škornu
 20. Sídl. Škorna – oba křižující se chodníky uvnitř sídliště
 21. Sídl. Škorna – chodník podél zadní části Alberta
 22. Parkoviště před marketem Albert
 23. Písecká – od rohu domu Bogdanů až po plakátovací sloup
 24. Písecká – chodník po obou stranách mostu od Mayerů
 25. chodník od Kuršů až po odbočku ke hřbitovu
 26. Výstavní – chodník od 1. paneláku (ve směru od Chelčické nově vybudovaný – za domem Velků/
 27. Výstavní – směrem ke školce
 28. nám. Svobody – chodníky ze zámkové dlažby
 29. Staropoštovská – chodník podél řadovek

 

 

 

N e b u d e  prohrnována ani sypána cesta od SRŠ ke staré skládce na Radčickém vršku.

 

 

Vodňany     24.09. 2008

 

 

Schváleno RM dne 13.10.2008 č.usnesení 1345

 

 

 

Václav Heřman                                                 PhDr. Alena Cepáková

starosta                                                           místostarostka

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Ludvík Musil
Vytvořeno / změněno: 19.11.2008 / 19.11.2008 | Úřední deska od-do: 19.11.2008-1.4.2009

Počet návštěv: 1537
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém