Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Petice za zachování Rychlé zdravotnické služby ve Vodňanech

 

 
 

 

Sepsáno ve Vodňanech dne 11.12.2013

Jihočeský kraj

Mgr. Jiří ZIMOLA

hejtman Jihočeského kraje 

U Zimního stadionu 1952/2 

370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

PETICE

za zachování ordinace lékařské pohotovostní služby 

a zachování rychlé lékařské pomoci

 

na výjezdové základně ZZS Jihočeského kraje ve Vodňanech

(oblastní středisko Strakonice)

 

My, níže podepsaní, nesouhlasíme se záměrem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje omezit ve Vodňanech dostupnost lékařské pohotovostní služby a nahradit rychlou lékařskou pomoc dvojicí záchranářů (rychlá zdravotnická pomoc bez lékaře). Připomínáme, že úkolem Jihočeského kraje, jako zřizovatele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, je mimo jiné v souladu s místními zvyklostmi pečovat o potřeby svých občanů a spolupracovat při tom s obcemi.

V souladu s petičním právem zaručeným Listinou základních práv a svobod a se zákonem o právu petičním se na Vás obracíme s důvěrou a žádáme, aby Jihočeský kraj, jako zřizovatel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, podnikl dostatečné kroky kzachování současného rozsahu lékařské pohotovostní služby a rychlé lékařské pomoci ve Vodňanech.

 

Děkujeme za pochopení jménem všech občanů, kteří využívají, a doufáme, že s Vaší pomocí budou i v budoucnu využívat, lékařské pohotovostní služby a rychlé lékařské pomoci.

 

Petici podává petiční výbor, jehož členy jsou: Marie Horáková, Výstavní 1031, 389 01 Vodňany 

Mgr. Daniela Davidová, Radomilická 538, 389 01 Vodňany 

Bc. Jan Sladký, Sídl. Škorna 1199, 389 01 Vodňan

 

V případě, že se zněním petice souhlasíte, můžete ji podepsat do čtvrtka 19. prosince 2013 na Podatelně MěÚ Vodňany. Pokud byste ji chtěli podpořit i Vaším aktivním přístupem a oslovením druhých, můžete si ji z přiloženého souboru vytisknout (Petice.pdf – nutné tisknout oboustranně). Podepsané archy je nutné také odevzdat na Podatelně do 19. prosince do 15:30 hod

 

 _______________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení spoluobčané,

 

nevím, zda jste informováni o nemilé skutečnosti, jež se dotýká všech, kteří jsou v dosahu Zdravotnické záchranné služby z výjezdové základny ve Vodňanech. Pro Vaši informaci zde uvádím průběh dosavadních jednání, jak se celá kauza vyvíjela:

 

S použitím mně blízkého příměru, tak po korunách stromů, čili neoficiálně, jsme se dozvěděli, že se připravuje nějaká změna u Zdravotnické záchranné služby u nás ve Vodňanech. Na základě této informace jsem dne 22. 10. 2013 navštívil ředitele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje MUDr. Marka Slabého, abych si ověřil pravdivost těchto informací. Bohužel, zde jsem se z jeho úst dozvěděl, že je to pravda. Následně jsem využil příležitosti a jednal jsem o této záležitosti s náměstkyní hejtmana paní Mgr. Ivanou Stráskou, která má krajské zdravotnictví ve své gesci, také o tom problému u nás věděla. Následně byl pan ředitel MUDr. Slabý přítomen dne 25. 11. 2013 na jednání rady města. O jaké změny by se mělo jednat. Zásadní změnou je, že od ledna příštího roku by výjezdové místo, u nás ve Vodňanech, mělo být bez lékaře, označované zkratkou RZP, kdežto dosud zde je rychlá lékařská pomoc, označovaná zkratkou RLP. Výjezdovou skupinu by tvořila pouze dvoučlenná posádka složená ze zdravotnického záchranáře a řidiče záchranáře, ta by si podle potřeby přivolávala lékaře ze základen ve Strakonicích, Písku, Prachaticích, Týně nad Vltavou, případně Českých Budějovicích. To ovšem není všechno. Tím, že na záchrance ve Vodňanech nebude lékař, skončí tu i dosud poskytovaná lékařská pohotovostní služba, širokou veřejností vnímaná jako „pohotovost“, poskytovaná ambulantně. Na naše námitky, výhrady a nesouhlas, které jsme k této změně vznášeli, jsme opakovaně dostávali následující odpověď. Problémem nejsou finance, ale problémem je, že nejsou lékaři! Svou roli zde prý také sehrává novela zákoníku práce, která limituje přesčasovou práci u lékařů. Dozvěděli jsme se také, že ve Strakonicích odchází ze záchranky 2 lékaři, bude tam přeřazen lékař z Vodňan a tím nejsou lékaři, kteří by u nás mohli zajistit nepřetržité služby.

 

Snad nemusím ani uvádět, že nám tato situace není lhostejná. Proto Zastupitelstvo města Vodňany na svém jednání 9. prosince 2013 přijalo následující usnesení: Zastupitelstvo města na základě informace, že výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby ve Vodňanech bude bez lékaře, vyzývá hejtmana Jihočeského kraje, aby přijal urychleně nezbytná opatření  k zachování jejího současného rozsahu. Podepsáním a podporou Petice za zachování Rychlé zdravotnické služby ve Vodňanech můžete vyjádřit Vaši nespokojenost s nadcházejícím stavem i Vy.

 

S vírou, že se nám společnými silami tato nepříjemná situace podaří odvrátit

a přáním – okolnostem navzdory – krásných Vánoc plných blaženosti, radosti a pokoje!

 

Ing. Viktor Blaščák

starosta města

 

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Pavel Janšta
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013 | Úřední deska od-do: 13.12.2013-20.12.2013
 

Počet návštěv: 584
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém