Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor výstavby a územního plánování > Dokumenty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor výstavby a územního plánování

 

Oznámení o společném jednání o návrhu změny č.4 ÚPnsÚ Vodňany

 

 
 

Městský úřad Vodňany, odbor a výstavby a ÚP

nám. Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

 

 

O Z N Á M E N Í

o společném jednání o návrhu změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Vodňany

 

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán dle § 5 odst.1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.( stavební zákon), v platném znění,  vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje, že byl na základě schváleného zadání  zpracován  návrh změny č.4 územního plánu sídelního útvaru města Vodňany.

            Návrh změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Vodňany byl zpracován dle ustanovení § 50 stavebního zákona  v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  zejména přílohy č. 7 a podle § 43 ve vazbě na ustanovení § 188 stavebního zákona a § 171 a 174 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění ( dále jen správní řád). 

 

       Společné jednání o návrhu změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Vodňany se uskuteční

 

dne 13.10. 2009  v 10°° hodin

 

 ve velké  zasedací místnosti Městského úřadu Vodňany.

 

         Návrh změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru  je připraven k nahlédnutí na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vodňany . Návštěvu na úřadě doporučujeme v úřední dny   v pondělí, středa v době od 8°° hod – 17°° hod, v pátek 8°° hod do 10°° hod.

         Zpracovatel změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Vodňany je ing.arch.Zdeněk Gottfried,
Novohradská 1  370 01 Č. Budějovice.

                       

Adresa pořizovatele                       Městský úřad Vodňany

návrhu územního plánu                          odbor výstavby a územního plánování

k  nahlédnutí :                                      náměstí Svobody 18/I

                        389 01 Vodňany

 

         Dotčené orgány vyzýváme k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou   sousední obce uplatnit své připomínky. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

         Návrh změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Vodňany je  k dispozici k nahlédnutí také na internetových stránkách Městského úřadu Vodňany www.vodnany.eu v rozsahu textové a grafické části.

 

 

                                                Věra Černá

                        Vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                        Městský úřad Vodňany

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 25.9.2009 / 25.9.2009 | Úřední deska od-do: 25.9.2009-14.10.2009

Počet návštěv: 1385
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém