Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje a jeho programu

 

 
 

Jihočeský kraj – krajský úřad

 PhDr. Jan Stráský                                  

 ředitel                                               

 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, tel. 386720466,  fax 386359004,

 e-mail:  strasky@kraj-jihocesky.cz

 

                        České Budějovice dne 10. 5. 2006

                                Č.j. 12656/2006 KHEJ     

 

 

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje   

 

 

 

     Podle § 40 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, bylo svoláno na den 23. května 2006 od 10:00 hodin XV. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje v zasedacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice.

 

Návrh programu:

 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje
 2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
 3. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR
 4. Rozdělení finančních prostředků z grantu „Obnova drobné sakrální architektury v krajině
 5. Rozdělení finančních prostředků z grantu „Movité kulturní dědictví“
 6. Rozdělení  finančních prostředků z grantu „Nemovité kulturní památky“
 7. Rozdělení finančních prostředků z grantu „Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb“
 8. Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Č. Budějovice
 9. Grantový program na podporu enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na podporu stanic pro handicapované živočichy – vyhodnocení
 10. Územní plán velkého územního celku Blanský les
 11. Návrh priorit pro Akční plán Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje pro rok 2007
 12. Informace o předložení návrhu ROP NUTS II Jihozápad vládě ČR
 13. Transformace GP AP PRK Investice do cyklistické infrastruktury na příspěvek Nadaci Jihočeské cyklostezky
 14. Schválení výběru projektů v GP Rekonstrukce a obnova vybavení dětských dopravních hřišť
 15. Schválení výběru projektů v GP Vybavení florbalových hřišť
 16. Schválení výběru projektů v GP Podpora živé kultury
 17. Schválení výběru projektů v GP Podpora vypracování metodik pro posuzování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb – provozní standardy sociální péče

 

 

 1. Schválení výběru projektů v GP Realizace záměru zajištění institucionalizované péče o děti a mládež
 2. Schválení výběru projektů v GP na obnovu venkovských zemědělských sídel a přirozené údržby krajiny
 3. Schválení výběru projektů v GP na podporu zpracování dokumentace do Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
 4. Schválení výběru projektů v GP na podporu zaměstnatelnosti
 5. Schválení přesunu nevyčerpaných finančních prostředků z GP na podporu zaměstnatelnosti do GP Rekonstrukce a obnova vybavení stávajících sportovišť a dodatečné rozdělení těchto prostředků
 6. Návrh na přidělení grantů z grantového programu Tvorba krajiny a podpora biodiverzity pro rok 2006
 7. Seznam žádostí podaných podle směrnice č. SM/23/ZK ke schválení
 8. Rozpočtové změny
 9. Majetkové dispozice
 10. Diskuse

 

 

 

 

 

 

                                                                                             PhDr. Jan Stráský, v.r.

 
Zodpovídá: Ing. Ludvík Musil
Vytvořeno / změněno: 15.5.2006 / 16.5.2006 | Úřední deska od-do: 16.5.2006-24.5.2006

Počet návštěv: 595
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém