Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

 

 
 

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

 

Starosta města Vodňany v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  a o změně  některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e :

 

 

1. Volby do zastupitelstva města Vodňany  se uskuteční

 

 

v pátek      dne 15. října  2010      od       14.00 hodin     do       22.00 hodin     a

v sobotu    dne 16. října  2010      od       08.00 hodin     do       14.00 hodin.

     

  

2. Místem konání voleb

 

 

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost :

Společenský dům ve Křtěticích, Vodňany, část Křtětice

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, část Křtětice

 

 

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost :

v objektu prodejny v Radčicích, Vodňany, část Radčice čp. 32

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, část Radčice

 

ve volebním v okrsku č. 3 je volební místnost :

v budově hasičské zbrojnice na Pražáku, Vodňany, část Pražák

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, část Pražák    

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, část Vodňanské Svobodné Hory

 

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost :

v objektu pohostinství v Újezdě, Vodňany, část Újezd čp. 35

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, část Újezd

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, část Hvožďany

 

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost :

v objektu víceúčelové haly, Vodňany, Výstavní čp. 726 pro voliče

podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany,ulice:

Alf. Šťastného, Na Žabce, Vinařického - všechna čísla popisná,Výstavní čp. 683 - 687, 725, 726, 779, 780, 782, 788, 810 - 814, 819, 820, 822, 823, 841, 859, 864, 865, 888 - 895, 911 - 913, 977, 978, 994, 1030 - 1035, 1044, 1045, 1128, 1201,1252,1253,1254,1274

 

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost :

v budově Domu dětí a mládeže, Vodňany, Kodádkova čp. 453  pro voliče   podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, ulice :

Budějovická, Čelakovského, Dr. Hajného, Elektrárenská, Fučíkova, Chmelenského, Kampanova, Kodádkova, Legií, Na Valše, Nádražní, P. Bezruče, Radomilická, Revoluční, Sovova, Staromostecká, Staropoštovská, Švermova, Tylova, U Starých stodol, Ve Stodolách, Ve Strouze, Zahradní, Zámecká, Za Kapličkou, Zeyerovy sady - všechna čísla popisná,  Žižkovo náměstí  čp. 161

 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost :

v budově Městského úřadu Vodňany, Vodňany, nám. Svobody čp. 18 (malázasedací místnost ) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, ulice :

A. Křížka, Alešova, Barvířská, ČSLA, Hejdukova,  Heritesova,  Husova,  Jiráskova,  Kalinovo nám., Komenského, Majerova, Mokrého,  nám. Svobody, Parkánská, Písecká, Pivovarská, Ulička, Vrchlického - všechna čísla popisná, Žižkovo náměstí čp.21 – obyvatelé domova důchodců; místní část Čavyně – všechna čísla popisná

 

 

 

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost :

v budově Městského úřadu Vodňany, Vodňany, nám. Svobody čp. 18 (velká zasedací místnost - vpravo)pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, ulice :

Bavorovská čp. 1012, 1013, 1047 - 1049, 1053, 1248; Holečkova, Míru, Palackého, Petra Chelčického, Smetanova, Tyršova, V Líse- všechna čísla popisná

 

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost :

v budově Městského úřadu Vodňany, Vodňany, nám. Svobody čp. 18 (obřadní síň)  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, ulice :

Bavorovská čp.83 - 88, 90, 90 – 103, 165, 323 – 326, 347,  360 - 362, 372 - 376, 379, 403, 483,  507, 590, 605, 627, 639, 640, 646, 664, 674, 675, 678, 680, 682, 695, 699, 713, 746, 796 - 798, 827, 906, 907, 914, 915, 918, 919, 932, 964, 965, 981, 1009, 1046, 1175, 1180, 1188; Benďák, Fügnerova, Chaty, Lesní, Mánesova, Mlýnská, Nad Velkou Podvinicí, nám. 5. května, Rechle, Rybářská, Říční, Samoty, Severní, Suchomelka, Šumavská, U Jatek,U Vojtěcha, V Můstkách, Waldhauserova, Zátiší - všechna čísla popisná

 

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost :

v budově DOPRAVA Záruba, Vodňany, Stožická čp. 840 pro  voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, ulice :

Družstevní, Havlíčkova, Chelčická, Nerudova, Nová, Stožická, Štítného - všechna čísla popisná

 

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost :

v budově Mateřské školy, Vodňany, Výstavní čp. 1128 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Vodňany, ulice :

sídl. Škorna - všechna čísla popisná, Výstavní čp. 1036 – 1042

 

 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky ( platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu ). Neprokáže–li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4.       Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb  volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

  

5.       Volič  může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech konání voleb příslušnou okrskovou  komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné schránky mimo hlasovací místnost.

     

6.       K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební  komise.

     

7.       Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vodňanech dne  13.09.2010                                                                        Václav Heřman

                                                                                                                      starosta města

 
Zodpovídá: Bc. Vladislav Filip
Vytvořeno / změněno: 27.9.2010 / 27.9.2010 | Úřední deska od-do: 27.9.2010-20.10.2010

Počet návštěv: 2687
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém