Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností č. 4-2008 - 1

 

 
 

Město Vodňany

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností

č. 4/2008

 

 

Zastupitelstvo města Vodňany schválilo dne 8. 9. 2008  v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

ČÁST PRVNÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.       Město Vodňany (dále jen město) touto obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti (dále jen předpis) na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní úpravou1) deklaruje svůj zájem na uspokojování potřeba občanů Města, zejména ochranu veřejného pořádku.

2.       Cílem předpisu  je vytvořit provozovatelům hostinské činnosti podmínky pro realizaci této činnosti bez kolize s dodržováním veřejného pořádku ve městě včetně jeho částí dle místních předpokladů a místních zvyklostí, zejména v nočních hodinách.

3.       Tímto předpisem není dotčeno právo fyzických ani právnických osob na podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti 2).

 

Čl. 2

Omezení

1.       K zajištění účelu a cíle předpisu dle čl. 1 se stanovuje období klidu.

2.       Období klidu je časový úsek od 04:00 do 06:00 každý den pracovního klidu a pracovního volna a časový úsek od 02:00 do 06:00 v ostatní dny.

3.       V období klidu je zakázáno provozovat hostinskou činnost na veřejném prostranství i v provozovnách v budovách k tomu stavebně technicky způsobilých.

4.       Výjimky z tohoto omezení uděluje na základě písemné žádosti podané  nejméně 30 dní před konáním akce rada města.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1.      Uplatněním této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti stanovené jinými předpisy.

2.      zrušeno3)

3.      Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..                                     ……………………………………………

          PhDr.Alena Cepáková                                                                          Václav Heřman

               místostarostka                                                                                   starosta

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)         § 10 odst. a/, 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

2)         Čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

3)         zrušeno nálezem ÚS ze dne 25.1.2011, sp.zn. Pl. ÚS 13/09, nález vyhl. ve Sbírce zákonů dne 28.2.2011

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 16.9.2008 / 22.4.2011
 

Počet návštěv: 3109
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém