Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti - 2010

 

 
 

poř. č. 5/2009

 

 

MĚSTO VODŇANY

 

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti

 

 

Zastupitelstvo města Vodňany vydává dne 30.11.2009 na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b), § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d)   a ustanovením  § 84  odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu daně z nemovitosti.

 

 

Čl. 1.

Stanovení koeficientu pro jednotlivé části města

 

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí ve znění zákona č. 315/93 Sb. se u stavebních pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) a charakterizovaných v § 6 odst. 3 [1]  a podle  § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů se u obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a nacházejících se v níže uvedených částech obce stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

 

a)      Čavyně, Hvožďany, Křtětice, Radčice, Újezd,  - koeficient   1

b)      část katastrálního území města Vodňany pod názvem Pražák a Vodňanské Svobodné Hory,  vymezené barevně (barva zelená) v přiložené mapě, tato mapa je  nedílnou součástí této vyhlášky  -  koeficient   1

c)      část katastrálního území města Vodňany, vymezené barevně (barva žlutá) v přiložené mapě – koeficient 1,6  

 

 

Čl. 2.

Stavby

 

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů se stanovuje u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů v následující výši :

Koeficient 1,5  - pro celé území města Vodňany     

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3.

Společná a závěrečná ustanovení

 

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Vodňany                  poř. č. 2/2009 ze dne 15. 6. 2009, kterou byl stanoven místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti.

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2010.

 

 

 

 

 

………………………………                                                      .……………………………

              místostarosta                                                                                    starosta

 

 

 

 

 [1]  “Stavebními pozemky se rozumějí nezastavěné pozemky určené k zastavení rozhodnutím o umístění stavby nebo stavebním povolením, pokud je sloučeno územní řízení se stavebním řízením, rozhodná je výměra pozemku, na který se rozhodnutí o umístění stavby nebo uvedené stavební povolení vztahuje.”

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 7.1.2010 / 7.1.2010

Počet návštěv: 3426
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém