Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2009 vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vodňany

 

 
 

 

 

MĚSTO VODŇANY

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška  č. 1 /2009,

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vodňany

 

 

Zastupitelstvo města Vodňany se na svém zasedání dne 9.3.2009 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

 

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

 

 

Školské obvody základních škol zřízených městem Vodňany se stanovují takto:

 

a)       Školský obvod Základní školy Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice tvoří ulice místní části Vodňany I a Vodňany II. Dále jej tvoří místní části Hvožďany, Újezd, Radčice, Čavyně a Křtětice.

b)       Školský obvod Základní školy Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice tvoří ulice místní  části Vodňany I a Vodňany II. Dále jej tvoří místní části Pražák a Vodňanské Svobodné Hory.

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška o zřízení spádových obvodů základních škol účinná

od 1.října 1997.

 

Čl. 3

 

 

Závěrečné ustanovení

 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2009.

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                       ..........……………………….    

           Václav Heřman                                                                      PhDr. Alena Cepáková            

                starosta                                                                               místostarosta

     

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 13.3.2009 / 1.6.2009

Počet návštěv: 2908
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém