Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie ze dne 29.10.1992

 

 
 

Město Vodňany

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie ze dne 29.10.1992

 

 

 

Zastupitelstvo Města Vodňany se na svém zasedání dne 11.6.2007 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

Změna obecně závazné vyhlášky

 

 

1)       článek I. obecně závazné vyhlášky ze dne 29.10.1992 zní:

 

Město Vodňany ke dni 1.1.1993 zřizuje městskou policii.

 

2)       články II. až XII. obecně závazné vyhlášky ze dne 29.10.1992 se ruší.

 

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2007.

 

 

 

 

 

 

 

..................................................                                              ..................................................

PhDr. Alena Cepáková                                                            Václav Heřman

místostarostka                                                                         starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 15.6.2007 / 15.6.2007

Počet návštěv: 2212
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém