Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Obecně závazná vyhláška 1/2011, kterou se ruší některé OZV

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

 

město VODŇANY

 

obecně závazná Vyhláška č.1/2011,

 

 kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného, č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity a č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ze dne 27. října 2003.

 

 

Zastupitelstvo města Vodňany  usnesením č. 4 ze dne 20. června 2011 vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

 

Zrušují se:         obecně závazná vyhláška č. 8/2003, o místním poplatku ze vstupného ze dne 27. října 2003

obecně závazné vyhláška č.9/2003, o místím poplatku z ubytovací kapacity ze dne 27. října 2003

obecně závazná vyhláška č. 10/2003, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt) ze dne 27. října 2003.

 

 

Čl. 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne  1.7.2011

 

 

 

 

 

 

 

     ………………………….                                         ………………………

           Ing. Viktor Blaščák                                                       Karel Burda

                 starosta                                                                 místostarosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 22.6.2011 / 22.6.2011 | Zveřejnit od-do: 1.1.2011-31.12.2013 | Úřední deska od-do: 22.6.2011-11.7.2011
 

Počet návštěv: 2111
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém