Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji si zařídit > Městský úřad > Základní údaje úřadu

 

Obecně závazná vyhláška 1/2003 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

 
 

poř.č.1/2003

MĚSTO VODŇANY

 

Obecně závazná vyhláška o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

 

Zastupitelstvo města Vodňany vydává dne 28.4.2003 v souladu s ustanovením § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení ) a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) tuto obecně závaznou vyhlášku o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.

 

Čl. I

Základní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje úhradu vodného a stočného za dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě.

 

Čl. II

Dvousložková úhrada vodného a stočného

 

Dvousložková forma úhrady je tvořena :

a)      pevnou složkou, stanovenou podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v závislosti na kapacitě vodoměru a

b)      pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného a stočného stanovené podle platných právních předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních (srážkových) vod.

 

Čl. III

Úhrada vodného a stočného

 

Vodné a stočné stanovené podle čl. 2 této obecně závazné vyhlášky hradí odběratel provozovateli vodovodu a kanalizace podle uzavřené smlouvy a podmínek stanovených městem Vodňany, jako vlastníkem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

 

Čl. IV

Platnost vyhlášky

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti, v souladu s ustanovením § 12 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

   …………………………….                                                                …………………………….

              místostarosta                                                                                     starosta

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 22.3.2006 / 22.3.2006

Počet návštěv: 2035
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém