Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Kontaktní místo CZECH POINT 2009

 

 
 

Kontaktní místo CZECH POINT na Městském úřadě ve Vodňanech

 

CZECH POINT  (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.

 

JAKĚ VÝPISY JE MOŽNĚ NA ÚŘADĚ ZÍSKAT?

 

Z veřejných rejstříků:

  • z katastru nemovitostí
  • z obchodního rejstříku
  • ze živnostenského rejstříku
  • z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  • ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • z Centrálního registru řidičů
  • z insolvenčního rejstříku

 

Z neveřejných rejstříků:

  • z evidence Rejstříku trestů

 

Podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání

 

·       ohlášení živnosti

·       ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku

·       žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

 

 

POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte pro vydání výpisu z veřejných rejstříků znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Z neveřejných rejstříků - výpis z evidence Rejstříku trestů, lze získat jen výpis o vlastní osobě a je nutné mít s sebou platný doklad totožnosti. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:

úplný nebo částečný výpis Listu vlastnictví

Kde ho dostanete:

na majetkovém odboru na MěÚ Vodňany

Co potřebujete vědět:

katastrální území a číslo Listu vlastnictví nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu

Webový portál registru:

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

úplný výpis z obchodního rejstříku

Kde ho dostanete:

na živnostenském odboru na MěÚ Vodňany

Co potřebujete vědět:

IČ (identifikační číslo organizace)

Webový portál registru:

http://www.justice.cz/

Registr ekonomických subjektů:

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

úplný výpis ze Živnostenského rejstříku

Kde ho dostanete:

na živnostenském odboru na MěÚ Vodňany

Co potřebujete vědět:

IČ (identifikační číslo organizace)

Webový portál registru:

http://www.rzp.cz/

Registr ekonomických subjektů:

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

 

 

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:

výpis z evidence Rejstříku trestů

Kde ho dostanete:

na matrice na MěÚ Vodňany

Komu se výpis vydává:

pouze do vlastních rukou žadatele a jen výpis o osobě žadatele

Co potřebujete s sebou:

platný doklad totožnosti žadatele

Kolik to bude stát: 50 Kč

 

 

VÝpis z bodovÉho hodnocenÍ ŘidiČe

Co můžete požadovat:

výpis o trestných bodech řidiče

(výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady)

Kde ho dostanete:

na odboru dopravy a silničního hospodářství na MěÚ Vodňany

Komu se výpis vydává:

o výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec

Co potřebujete s sebou:

platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), musí mít přiděleno rodné číslo, popř. řidičský průkaz

Kolik to bude stát: za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč.

 

 

VÝPIS Z REGISTRU ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ ISOH

Co můžete požadovat:

- registraci a vydání přístupových údajů

- změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům

- vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu

Kde ho dostanete:

na odboru životního prostředí na MěÚ Vodňany

Komu se výpis vydává:

žadatelem je osoba, která potřebuje získat oprávnění k přístupu k modulu autovraky Informačního systému odpadového hospodářství

vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:

- identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace

- identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti

- plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Co potřebujete s sebou:

platný doklad totožnosti žadatele, IČ organizace

Kolik to bude stát: za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč.

 

 

Výpis  ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co můžete požadovat:

ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(výpis seznamu za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku)

Kde ho dostanete:

na živnostenském odboru na MěÚ Vodňany

Co potřebujete vědět:

IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát: za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč.

 

 

Výpis  z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Co můžete požadovat:

Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Kde ho dostanete:

na živnostenském odboru na MěÚ Vodňany

Co potřebujete vědět:

identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace)

osobní údaj (konkrétní osoba)

Kolik to bude stát: za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč.

 

 

Podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání

Co můžete požadovat:

- ohlášení živnosti

- ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku

- žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Kde to provedete:

na živnostenském odboru na MěÚ Vodňany

Co potřebujete vědět nebo mít s sebou:

1) listinná podoba podání - žadatel musí přinést vytištěný formulář RŽP

2) elektronická podobě podání - žadatel má číslo ID Podání - tzv. číslo tiketu, které mu po odeslání formuláře vyplněného na webu hospodářské komory přiděleno.

Kolik to bude stát: poplatek činí 50,- Kč za přijetí podání, další poplatek se vybírá dle druhu podání

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Ludvík Musil
Vytvořeno / změněno: 17.4.2009 / 17.4.2009

Počet návštěv: 1271
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém