Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Konkurs na ředitele

 

 
 

MĚSTO VODŇANY

v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí,

VYHLAŠUJE KONKURS NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU
STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ SLUŽEB VODŇANY

a oznamuje náležitosti konkursu

 1. název funkce:
  ředitel/ředitelka Středního odborného učiliště služeb Vodňany
 2. předpoklady pro výkon dané funkce:
  • stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů
  • organizační a řídící schopnosti
  • znalost práce na PC
  • aktivní znalost jednoho cizího jazyka výhodou
 3. adresa, na kterou se přihlášky doručují:
  Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
 4. obsahové náležitosti přihlášky a termín jejích podání:
  • písemná přihláška (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, vlast. podpis)
  • strukturovaný životopis (vlast. podpis)
  • koncepce rozvoje školy (max. 4 strany A4, vlast. podpis)
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky školy
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce, nebo potvrzený doklad o jeho vyžádání)
  • průkazný doklad o celkovém průběhu získané pedagogické praxe (případně průběh zaměstnání), potvrzený posledním zaměstnavatelem
  • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
  • osvědčení dle § 2 písm. a), b) a c) zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších úprav (nebo potvrzený doklad o jeho vyžádání). Originál osvědčení je nutno doložit nejpozději v den nástupu do funkce

Termín podání přihlášky: nejpozději do 13. dubna 2006 (rozhoduje poštovní razítko či razítko podatelny Městského úřadu Vodňany).

Obálku označte nápisem KONKURS - NEOTVÍRAT

V případě dotazů se obracejte na PhDr. Alenu Cepákovou - místostarostku města, tel. 383 379 101 nebo 383 382 900

 

 
Zodpovídá: Ing. Ludvík Musil
Vytvořeno / změněno: 11.4.2006 / 11.4.2006 | Úřední deska od-do: 4.4.2006-15.4.2006

Počet návštěv: 1114
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém