Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Grantové programy > IROP Integrovaný regionální operační program

 

IROP 28

 

 
 

logo

Město Vodňany zrealizovalo projekt na rozvoj informačních a komunikačních technologií

Dne 12. 9. 2019 došlo k ukončení realizace projektu s názvem „Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech“.

V rámci projektu došlo k zajištění technologie pro sdílení elektronických služeb, výkon eGovernmentových služeb prostřednictvím portálu občana, portálu úředníka a doplnění elektronizované agendy, vhodné formuláře pro životní situace, zároveň posílil i infrastrukturu pro uskutečnění daných záměrů.

Ukončením tohoto projektu došlo zároveň k ukončení přípravné a investiční fáze a nyní se projekt přesunul do fáze provozní.

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006293.

13. 9. 2019 ve Vodňanech

 

 

 

  

Město Vodňany realizuje projekt na rozvoj informačních a komunikačních technologií


Město Vodňany využilo možnosti získání dotace z Evropských strukturálních fondů (výzva 28 

IROP) pro rozvoj informačního systému městského úřadu a připravilo projekt Zvýšení kvality, 

dostupnosti a  tr ansparentnosti v ej  správy v e Vodňanec h . Záměrem dotace je 

v souladu s národní koncepcí Strategického rámce rozvoje veřejné správy podpořit úřady měst 

a obcí ČR ve využívání informačních technologií při výkonu agend, rozvíjení propojení na centrální 

systémy, efektivní řízení rozvoje regionu, kvalitní a efektivní poskytování služeb občanům.

Projekt zajistí pro Městský úřad Vodňany technologie pro sdílení elektronických služeb, výkon 

eGovernmentových služeb prostřednictvím portálu občana, portálu úředníka, doplní elektronizované 

agendy, vhodné formuláře pro životní situace a posílí infrastrukturu pro uskutečnění záměrů. 

Pro pracovníky města bude realizace projektu znamenat snížení podílu rutinní administrativní 

práce, zrychlení a zefektivnění úkonů, vytvoření více prostoru pro věcné řešení úkolů.

Předpokládané náklady budou činit cca 6,815 mil. včetně DPH. Z této částky pokryje 

85% dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5% prostředky ze státního rozpočtu. 

Město Vodňany se ze svého rozpočtu bude podílet 10% ceny nákladů.


Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006293.

1. 6. 2019 ve Vodňanech

 
Zodpovídá: Bohumír Dirn
Vytvořeno / změněno: 1.6.2019 / 27.9.2019

Počet návštěv: 436
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém