Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Aktualizace Plánu rozvoje města Vodňany – doplnění oblasti školství

 

 
 

Program rozvoje města Vodňany do roku 2021 (strategický plán) byl schválen usnesením č. 1 na zasedání Zastupitelstva města Vodňany dne 20. června 2011. Aktualizace Strategického plánu města Vodňany - Doplnění oblasti školství vychází primárně ze současné situace v oblasti vzdělávání ve městě Vodňany, a to zejména na poli rozvoje této oblasti. 

Aktualizace však čerpá rovněž z poznatků, které byly definovány v rámci tvorby Strategie území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a protipovodňových opatření, která vznikla díky projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, a to na období let 2014 až 2023. 

Současně byl v plné míře reflektován fakt, že je aktuálně zpracováván MAP (místní akční plán) rozvoje vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let na poli včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového (školní družiny, školní kluby, DDM) a neformálního vzdělávání, jehož hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany a výstupem pak je soubor aktivit, ve kterých se navrhuje konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. 

Na tvorbě aktualizace Programu rozvoje Města Vodňany v oblasti školství se v rámci pracovní skupiny podíleli zástupci Města Vodňany, členové komise školství, členové zastupitelstva Města Vodňany, odborníci politických uskupení, zástupkyně MAS Vodňanská Ryba, ředitelé školských příspěvkových organizací, zástupci školských rad, zástupci rodičů a vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství. 

Konkrétně byli do pracovní skupiny přizváni Milan Kodádek, Mgr. Lucie Kotlínová, Mgr. Alena Příhodová, Květa Louženská, Mgr. Jan Vačkář, Mgr. Jana Krohová, Ing. Radek Čejka, Ing. Monika Kadlecová, Mgr. Ivana Kašová, Mgr. Jarmila Rybáčková, Mgr. Pavel Kotál, Jindra Procházková, Mgr. Júsuf Traore, Ing. Blanka Vykusová, Ing. Vladimír Kuba, Ing. Tomáš Bednařík, Mgr. Petra Dudáková, RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. Nebyla opomenuta ani veřejnost, která měla možnost zapojit se svými podněty do tvorby tohoto dokumentu. 

 

Tato Aktualizace byla schválena na jednání zastupitelstva města Vodňany usněsením č. 7 ze dne 12.12.2016.

 
Zodpovídá: Josef Pícha
Vytvořeno / změněno: 16.2.2017 / 16.2.2017

Počet návštěv: 1840
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém